clanak False

Obrt - Otvaranje / Registracija obrta

10.01.2020.

Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati obrtnicu.

Prijava za upis u Obrtni registrar podnosi se na propisanim obrascima koji se dobivaju i ispunjavaju u Uredu ili ih možete preuzeti 
ovdje

Potrebni prilozi

1.a) Preslika osobne iskaznice za državljane RH ili
1.b) Za stranca preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili presliku osobne iskaznice ako ima trajno nastanjenje u RH

2. Dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom (liječnička svjedodžba ili uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove ili važeća sanitarna iskaznica)

3.a) Dokaz da ima stručnu spremu za obavljanje vezanog obrta (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti)
3.b) Ukoliko nema propisanu stručnu spremu potrebna je izjava o uposlenju stručne osobe (dokaz - svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti i osobna iskaznica za stručnu osobu)

Popis vezanih i povlaštenih obrta objavljen je 
ovdje (NN 42/08)

4. Dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor (kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu ili gruntovni izvadak ili lokacijska ili građevna ili uporabna dozvola za objekat)

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti:

- da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
- da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)