clanak False

Antikorupcijsko povjerenstvo

19.04.2017.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 5. sjednici, 29. listopada 2009., donijela je Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb
 
  Zadaće Antikorupcijskog povjerenstva su:
 

  • izrada i predlaganje programa Gradskoj skupštini kojim se u obavljanju svih zadaća iz djelokruga tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela smanjuju ili onemogućuju pojave korupcije,
  • predlaganje Gradskoj skupštini ostalih mjera i aktivnosti za sprečavanje svih vrsta koruptivnog ponašanja,
  • informiranje građana o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb,
  • informiranje građana o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, te poticanje građana na prijavljivanje i sprječavanje korupcije,
  • provedba i praćenje realizacije programa suzbijanja korupcije za Grad Zagreb,
  • podizanje ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije i o značenju provođenja programa za njezino smanjenje i eliminaciju i
  • podnošenje izvješća Gradskoj skupštini Grada Zagreba o realizaciji programa za suzbijanje korupcije.