clanak False

Obrasci - gospodarske djelatnosti

17.03.2017.
OBRT:
Zahtjev za izdavanje Izvatka iz Obrtnog registra
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o upisu u Obrtni registar
Prijava za upis u evidenciju o pravnim osobama koje obavljaju vezane obrte
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neupisanosti u Obrtni registar

TRGOVINA:
Zahtjev za utvrdivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

UGOSTITELJSTVO:
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu


SMJEŠTAJNI OBJEKTI:
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga na seljačkom gospodarstvu
Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

TURIZAM:

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice
Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

BESPLATNI PRIJEVOZ:
Zahtjev
Izjava


Radno vrijeme ugostiteljskih objekata-zahtjev

Pogrebnička djelatnost-zahtjev

Zahtjev za prestanak zadruge

Potvrde o uzdržavanju i sastavu kućanstva-obrazac