clanak False

Upis u registar zaklada

19.04.2024.
Zakonom o zakladama (Narodne novine broj 106/1898/19 i 151/22), propisano je da se zaklade upisuju u registar zaklada pri županijama odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu zaklade. Registar zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnim upravnim tijelima županije odnosno Grada Zagreba jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/2124/21 i 24/23), Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove sa sjedištem u Zagrebu, Ulica popa Dukljanina 3, nadležan je za upis i upis promjena u registre zaklada za zaklade koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu. Radno je vrijeme svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,30 do 18 sati.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 56/19 i 39/24), propisan je oblik i sadržaj registra zaklada i stranih zaklada, zahtjevi za upis i upis promjena u registre zaklada, sadržaj izvatka iz registara, način upisa i vođenje registra zaklada i registra stranih zaklada te način vođenja zbirki isprava za zaklade.