clanak False

Objava ugovora

01.03.2023.
U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb, sukladno Strategiji sprječavanja korupcije, objavljuje popis ugovora, sklopljenih i registriranih u 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini:
  • imovinsko pravni ugovori,
  • ugovori o najmu stanova,
  • ugovori o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta,
  • ugovori o zakupu poslovnih prostora.
Popis ugovora 2015.
Popis ugovora 2016.
Popis ugovora 2017.
Popis ugovora 2018.
Popis ugovora 2019.
Popis ugovora 2020.
Popis ugovora 2021.
Popis ugovora 2022.