clanak False

Integracija stranaca

02.11.2022.
Grad Zagreb uključio se u provođenje aktivnosti u području integracije stranaca u hrvatsko društvo sudjelovanjem u Stalnom povjerenstvu za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo kao i u pripadajućoj radnoj skupini koja je zadužena za izradu prijedloga nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom. 
U siječnju 2022. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu. Cilj akcijskog plana je poticanje i provođenje integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba te doprinos razvoju cjelokupne migracijske politike u Republici Hrvatskoj. Plan je uspješno proveden te je u svibnju 2023. Gradska skupština Grada Zagreba donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu. Nositelj izrade Akcijskog plana bila je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju koju čine 4 predstavnice gradskih upravnih tijela i 5 vanjskih članova/ica izabranih putem Javnog natječaja za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Koordinacije. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, financijska sredstva i pokazatelji provedbe.
Grad Zagreb kao partner provodi dva aktivna EU projekta: Cities4Refugees i UNITES. Cilj projekta UNITES je uključivanje migranata u izradu migracijskih politika, a Cities4Refugees poboljšanje kapaciteta za integraciju migranata i izbjeglica u EU gradovima s naglaskom na suradnju gradova i organizacija civilnog društva.
Osmišljena je i podignuta web stranica integracija.zagreb.hr koja sadrži sve bitne informacije i novosti vezane uz migrante na pet jezika (hrvatski, engleski, arapski, farsi i ukrajinski).
Osnovana je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.