clanak False

Poljoprivredni redari

29.05.2017.
Poljoprivredni redari Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo provode nadzor nad Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19). Mjere propisane Odlukom dužni su provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta.

Propisane agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina pogledajte OVDJE.

Građani Grada Zagreba prijavu mogu podnijeti osobno, pisanim putem, telefonski ili putem e–maila na sljedeću adresu:

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Odjel za poljoprivredno zemljište
Sjedište: Avenija Dubrovnik 12/IV, 10020 Zagreb
Telefoni: 01/658-5601, 01/658–5597, 01/658-5677 i 01/658-5581. 
Faks: 01/658-5609
E-mail: poljoprivredno.redarstvo@zagreb.hr