landing

Kultura


U Gradu Zagrebu smještene su sve glavne kulturne ustanove Republike Hrvatske. Ostvarujući zajedničke interese vrhunske nacionalne kulture i sve specifične potrebe lokalne zajednice Gradski ured za kulturu donosi za svaku kalendarsku godinu Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.

Ovaj program osigurava u prvom redu sredstva za redovito djelovanje 37 gradskih ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač: 1 knjižnične, 10 muzejskih, 1 likovne, 8 kazališnih, 2 glazbene, 1 filmske i 14 centara za kulturu. Uz to Grad Zagreb sudjeluje u financiranju programa Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i drugih državnih ustanova u kulturi sa sjedištem u Zagrebu te osigurava potpore za rad velikom broju nezavisnih kulturnih subjekata, od organizatora velikih kulturnih manifestacija pa sve do niza socio-kulturnih programa udruga od važnosti za uže lokalne zajednice na području čitavoga grada.

Riječ je o programima promocije knjige, kulture čitanja, knjižničnim i nakladničkim, galerijsko-izložbenim, kazališnim, plesnim i scensko-glazbenim, filmsko-prikazivačkim, programima filmskog amaterizma i profesionalnog filmskog stvaralaštva, urbanim akcijama i događanjima te programima kulturno-umjetničkog amaterizma i gradskih manifestacija. Također, Progam javnih potreba obuhvaća međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu kulturnu suradnju. Osobito kroz podršku predstavljanju hrvatske kulture u svijetu gostovanjima zagrebačkih umjetnika, ansambala i projekata Grad Zagreb se potvrđuje kao respektabilna europska kulturna metropola iznimno bogate i kvalitetne kulturne produkcije.