clanak False

Gradske ustanove

13.01.2023.

Za obavljanje društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom Grad Zagreb je osnovao ustanove (ili su na njega prenesena osnivačka prava na određenim ustanovama) i to:

 

20 ZDRAVSTVENIH USTANOVA od kojih:
- 3 doma zdravlja
- 7 poliklinika
- 6 specijalnih bolnica
-1 kliničku bolnicu
- 1 zavod za javno zdravstvo
- 1 zavod za hitnu medicinu
- 1 ustanovu za zdravstvenu njegu u kući

 

39 KULTURNIH USTANOVA od kojih:
- 1 filmska ustanova
- 1 knjižnicu
- 2 glazbene ustanove
- 8 kazališta
- 12 muzeja i galerija
- 15 centara za kulturu


60 PREDŠKOLSKIH USTANOVA

117 USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA od kojih 111 redovnih, 4 za učenike s teškoćama i 2 osnovne glazbene škole.

66 SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA od kojih 55 redovnih, 10 umjetničkih i 1 za učenike s teškoćama.

14 UČENIČKIH DOMOVA (od čega 4 u sastavu srednjih škola).


2 USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U ZAGREBU

BIROTEHNIKA - CENTAR ZA DOPISNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

 
18 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI od kojih:
- 11 domova za starije i nemoćne osobe
- 1 dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja
- 1 ustanovu za djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
-
1 Centar za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz"

USTANOVE ZA ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM od kojih:

- 1 USTANOVA ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "Mali dom-Zagreb"

-1CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER
(osnivači, Republika Hrvatska i Grad Zagreb)
-
1 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"
(osnivači, Republika Hrvatska i Grad Zagreb)

-1 USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM "URIHO"

  

DRUGE USTANOVE

 

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GRADA ZAGREBA
USTANOVA ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
   ( JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA)

USTANOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZOOLOŠKOG VRTA   (ZOO ZAGREB)

USTANOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA   (ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA)
USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O PRIPADNICIMA 1. GARDIJSKE BRIGADE"TIGROVI" I JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-a RH RAKITJE

USTANOVA REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija i Krapinsko-zagorska županija ostvaruju osnivačka prava u jednakim dijelovima)
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA