clanak False

Gradske ustanove

23.03.2021.

Za obavljanje društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom Grad Zagreb je osnovao ustanove (ili su na njega prenesena osnivačka prava na određenim ustanovama) i to:

 

20 ZDRAVSTVENIH USTANOVA od kojih:
- 3 doma zdravlja
- 7 poliklinika
- 6 specijalnih bolnica
-1 kliničku bolnicu
- 1 zavod za javno zdravstvo
- 1 zavod za hitnu medicinu
- 1 ustanovu za zdravstvenu njegu u kući

 

39 KULTURNIH USTANOVA od kojih:
- 1 filmska ustanova
- 1 knjižnicu
- 2 glazbene ustanove
- 8 kazališta
- 12 muzeja i galerija
- 15 centara za kulturu

 

60 PREDŠKOLSKIH USTANOVA

114 USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA od kojih:
- 108 redovnih
- 3 umjetničke

 Osnovna glazbena škola Ivana Zajca

 Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza

 Glazbena škola Zlatka Grgoševića

- 3 s posebnim uvjetima obrazovanja

Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak"

Centar za autizam

Osnovna škola Nad lipom

66 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE od kojih:
- 20 gimnazija
- 35 strukovnih
10 umjetničkih
- 1 s posebnim uvjetima obrazovanja

  Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje

 

 

2 USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U ZAGREBU

BIROTEHNIKA - CENTAR ZA DOPISNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

 


10 UČENIČKIH DOMOVA

Učenički dom Ivana Mažuranića

Učenički dom Ante Brune Bušića

Dom učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš

Učenički dom „Hrvatski učiteljski konvikt“

Učenički dom Marije Jambrišak

Učenički dom Franje Bučara

Učenički dom “Dora Pejačević”

Učenički dom Maksimir

Učenički dom Novi Zagreb

Učenički dom Tina Ujevića

18 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI od kojih:
- 11 domova za starije i nemoćne osobe
- 1 dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja
- 1 ustanovu za djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
-
1 Centar za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz"

USTANOVE ZA ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM od kojih:

- 1 USTANOVA ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "Mali dom-Zagreb"

-1CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER
(osnivači, Republika Hrvatska i Grad Zagreb)
-
1 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"
(osnivači, Republika Hrvatska i Grad Zagreb)

-1 USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM "URIHO"

  

DRUGE USTANOVE

 

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GRADA ZAGREBA
USTANOVA ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI
   ( JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA)

USTANOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZOOLOŠKOG VRTA   (ZOO ZAGREB)

USTANOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA   (ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA)
USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O PRIPADNICIMA 1. GARDIJSKE BRIGADE"TIGROVI" I JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-a RH RAKITJE

USTANOVA REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija i Krapinsko-zagorska županija ostvaruju osnivačka prava u jednakim dijelovima)
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA