clanak False

Građevinarstvo

10.10.2019.

 

Građevinski radovi i narudžbe

 

Tromjesečna priopćenja za 2018.
IV. tromjesečje 2018.   
III. tromjesečje 2018  . 
II. tromjesečje 2018.    
I. tromjesečje 2018.     


Tromjesečna priopćenja za 2017.
IV. tromjesečje 2017.  
III. tromjesečje 2017. 
II. tromjesečje 2017.  
I. tromjesečje 2017.   
 

Tromjesečna priopćenja za 2019.
II. tromjesečje 2019 
I. tromjesečje 2019.    

 

 Izdane građevinske dozvole
 

Tromjesečna priopćenja za 2018.
I. - XII.2018.  
I. - IX. 2018.  
I. - VI. 2018.  
I. - III. 2018.  

Tromjesečna priopćenja za 2017.
I. - XII.2017.  
I. - IX. 2017.  
I. - VI. 2017.  
I. - III. 2017.  

Tromjesečna priopćenja za 2019.
I. - VI. 2019.   
I. - III. 2019.  


 

 

 Završene zgrade i stanovi


Završene zgrade i stanovi u 2018. (godišnje priopćenje)  
Završene zgrade i stanovi u 2017. (godišnje priopćenje)  
Završene zgrade i stanovi u 2016. (godišnje priopćenje)  
Završene zgrade i stanovi u 2015. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2014. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2013. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2012. (godišnje priopćenje)