clanak False

Predškolski odgoj i obrazovanje

28.04.2022.

JAVNI POZIV ZA ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE PROŠIRENJA KAPACITETA DJEČJIH VRTIĆA


Grad Zagreb objavljuje za Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu.

Pisane ponude s dokumentacijom predaju se do 13. svibnja 2022.godine neposredno u pisarnici Područnog ureda Centar, Zagreb, Ilica 25, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD ZAGREB – GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE, Zagreb, Ilica 25.

Detalji javnog poziva nalaze se na poveznici.