clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

01.03.2017.
Tekst Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

•Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16)
•Program financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, promicanja poduzetništva i obrta, promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoja turizma u 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16)

Natječajna dokumentacija:


Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:


•Obrazac A1 - Prijava na Javni natječaj
•Obrazac A2 - Proračun programa ili projekta
•Obrazac A3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2017.
•Obrazac A4 - Izjava o partnerstvu
•Obrazac A5 - Životopis voditelja programa ili projekta

Obrasci za provedbu Javnog natječaja i izvještavanje koji se ne prilažu prijavi na natječaj:


•Obrazac B1 - Ugovor o financiranju programa ili projekta
•Obrazac B2 - Ocjena kvalitete, vrijednosti programa ili projekta prijavljenog na Javni natječaj
•Obrazac B3 - Izvještaj o izvršenju programa ili projekta