clanak False

Odjel za geodetsko-katastarske baze podataka - IV. kat

21.01.2022.
Voditeljica odjela za geodetsko-katastarske baze podataka - Blanka Lozo
tel: 610-0845
E-mail: blanka.lozo@zagreb.hr

- Obavlja poslove vezane uz primjenu geoinformacijske tehnologije u postupku uspostave i razvoja sustava za upravljanje geodetsko-katastarskim bazama podataka koje sukladno propisima prikuplja i čuva Ured, poslove vezane uz digitalizaciju, obradu rasterskih i vektorskih podataka pri unosu u baze podataka, prostorne analize i statistike podataka, poboljšanja kvalitete i homogenizacije digitalnog katastarskog plana, poslove pružanja podrške razvoju i predlaganja mjera za unapređenje geoinformacijskog sustava, poslove osnivanja, vođenja i održavanja Registra prostornih jedinica za područje Grada Zagreba, obrade podataka i izrade prostornih podloga za potrebe Grada i drugih korisnika te izdavanja različitih izvoda iz digitalne baze.