clanak False

Odjel za katastar zemljišta i nekretnina - V. kat

13.03.2023.
Voditeljica odjela za katastar zemljišta i nekretnina - Snježana Kosina Brkić
tel: 610-0873
E-mail: snjezana.kosina-brkic@zagreb.hr

- Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, čuvanje i održavanje geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata (izvodi, ispisi, uvjerenja i preslike), rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u predmetima promjene u katastarskom operatu, pregled i potvrdu geodetskih elaborata te se obavljaju i drugi poslovi.


ODSJEK I. (ZAGREB), Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a
Voditelj Odsjeka I. - Ivan Duhović
Tel: 610-0867
E-mail: ivan.duhovic@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, čuvanje i održavanje geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata (izvodi, ispisi, uvjerenja i preslike), rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u predmetima promjene u katastarskom operatu, pregled i potvrda geodetskih elaborata te se obavljaju i drugi poslovi.

PODODSJEK ZA KATASTAR ZEMLJIŠTA I NEKRETNINA
Voditeljica pododsjeka za katastar zemljišta i nekretnina - Darija Basrak- Pezer: tel: 610-0818
E-mail: darija.basrak-pezer@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja i održavanja katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, čuvanje i održavanje popisno knjižnog dijela katastarskog operata, izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata (izvodi, ispisi, uvjerenja i preslike) i rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u predmetima promjene u katastarskom operatu.

PODODSJEK ZA GEODETSKO - KATASTARSKU DOKUMENTACIJU
Voditelj pododsjeka za geodetsko - katastarsku dokumentaciju: kontakt osoba: 610-0867
-  obavljaju se poslovi vođenja i održavanja katastra nekretnina i katastra zemljišta, čuvanje i održavanje geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, izdavanja podataka iz katastarske dokumentacije, pregled i potvrda geodetskih elaborata, identifikacija i rješavanje upravnih stvari u provedbi geodetskih elaborata.

Osim u sjedištu Ureda ovi se poslovi obavljaju i IZVAN SJEDIŠTA UREDA na lokacijama:

ODSJEK II. (SUSEDGRAD), Zagreb, Sigetje 2
Voditelj Odsjeka II - Andrija Lerotić: tel: 658-5863
E-mail: andrija.lerotic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, čuvanje i održavanje geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata (izvodi, ispisi, uvjerenja i preslike), izrada identifikacija, rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u predmetima promjene u katastarskom operatu, pregled i potvrda geodetskih elaborata te rješavanje upravnih stvari u provedbi geodetskih elaborata.

ODSJEK III. (SESVETE), Sesvete, Bjelovarska 2
Voditelj Odsjeka III -Adrijana Vukman Gavranić
tel: 610-1676
E-mail: adrijana.vukmangavranic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, čuvanje i održavanje geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata (izvodi, ispisi, uvjerenja i preslike), izrada identifikacija, rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u predmetima promjene u katastarskom operatu, pregled i potvrda geodetskih elaborata te rješavanje upravnih stvari u provedbi geodetskih elaborata.

ODSJEK IV. (NOVI ZAGREB), Zagreb, Remetinečki gaj 14
Voditelj Odsjeka IV - Mladen Palac: tel: 616-6016
E-mail: mladen.palac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi osnivanja, vođenja i održavanje katastra nekretnina, vođenje i održavanje katastra zemljišta, čuvanje i održavanje geodetsko-tehničkog dijela katastarskog operata, izdavanje podataka i javnih isprava iz katastarskog operata (izvodi, ispisi, uvjerenja i preslike), izrada identifikacija, rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju u predmetima promjene u katastarskom operatu, pregled i potvrda geodetskih elaborata te rješavanje upravnih stvari u provedbi geodetskih elaborata.