clanak False

Odjel za pravne i opće poslove - III. kat

21.01.2022.
Voditeljica odjela za pravne i opće poslove - Danijela Perković
tel: 610-0835
E-mail: danijela.perkovic@zagreb.hr

- Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz rješavanja u prvom stupnju u složenijim upravnim stvarima promjene nositelja prava na zemljištu (nekretninama), sudjelovanja u izradi općih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, kadrovske poslove, vođenja pomoćnih blagajni, vođenja pomoćnih evidencija, poslove uredskog poslovanja, poslove prijevoza osoba i stvari za potrebe Ureda, pomoćno-tehničke poslove prilikom izlaska na teren i očevide, te održavanja i čišćenja radnih prostorija Ureda.

ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
Voditeljica odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove - Romana Šmintić
tel: 610-0826
E-mail: romana.smintic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi rješavanja u prvom stupnju u složenijim upravnim stvarima promjene nositelja prava na zemljištu (nekretninama), sudjelovanja u izradi općih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslove u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, kadrovski poslovi, vođenje pomoćnih blagajni, vođenje pomoćnih evidencija te poslovi uredskog poslovanja za potrebe Ureda.

ODSJEK ZA POMOĆNE POSLOVE
Voditelj odsjeka za pomoćne poslove - Ivan Vaclavek
tel: 610-0822
E-mail: Ivan.Vaclavek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prijevoza osoba i stvari za potrebe Ureda, pomoćno-tehnički poslovi prilikom izlaska na teren i očevide, te održavanja i čišćenja radnih prostorija Ureda.