clanak False

Odjel za pravne i opće poslove - III. kat

15.03.2023.
Voditeljica odjela za pravne i opće poslove - Danijela Perković
tel: 01 610-0835
E-mail: danijela.perkovic@zagreb.hr

- obavlja upravne i stručne poslove vezane uz rješavanja u prvom stupnju u složenijim upravnim stvarima promjene u katastarskom operatu iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, postupanja po redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima, sudjelovanja u izradi općih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležno gradsko upravno tijelo za javnu nabavu, poslove iz područja službeničkih odnosa, vođenje pomoćnih evidencija, poslove uredskog poslovanja, poslove prijevoza osoba i stvari za potrebe Ureda, pomoćno-tehničke poslove prilikom izlaska na teren i očevide te održavanja i čišćenja radnih prostorija Ureda, te se obavljaju i drugi poslovi.

ODSJEK ZA PRAVNE, SLUŽBENIČKE I OPĆE POSLOVE
Voditeljica odsjeka za pravne, službeničke i opće poslove - Romana Šmintić
tel: 01 610-0826
E-mail: romana.smintic@zagreb.hr
-obavljaju se poslovi rješavanja u prvom stupnju u složenijim upravnim stvarima promjene u katastarskom operatu iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, postupanja po redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima, sudjelovanja u izradi općih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležno gradsko upravno tijelo za javnu nabavu, poslovi iz područja službeničkih odnosa, vođenje pomoćnih evidencija te poslovi uredskog poslovanja za potrebe Ureda.


ODSJEK ZA POMOĆNE POSLOVE
Voditelj odsjeka za pomoćne poslove - Ivan Vaclavek
tel: 01 610-0822
E-mail: Ivan.Vaclavek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prijevoza osoba i stvari za potrebe Ureda, pomoćno-tehnički poslovi prilikom izlaska na teren i očevide te održavanja i čišćenja radnih prostorija Ureda.