clanak False

Prava pacijenata u psihijatrijskoj ustanovi

16.05.2023.

Poštovani pacijenti,

u svrhu informiranja o vašim pravima pripremljeni su sljedeći letci:

  1.  Dobrovoljni pristanak
  2.  Prisilni smještaj
  3.  Mjere prisile
  4.  Lišenje poslovne sposobnosti
  5.  Skrbništvo

 

 Detaljnije odredbe o vašim pravima sadrže sljedeći propisi:


Aktualnosti/događanja