clanak False

Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča, te pločica za označavanje zgrada brojevima

23.12.2019.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba 17. prosinca 2012. godine donio je Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/2012), kojim se propisuje izgled i veličina ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima na području Grada Zagreba. Pravilnik je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine.

 

Njegovim donošenjem utvrđen je izgled i veličina ploča i pločica primjeren Gradu Zagrebu obzirom na Povijesnu urbanu cjelinu grada, povijesne okolnosti, a uvažavajući pritom suvremeni dizajn i tehnologiju izrade. Važno je napomenuti da Pravilnik uvodi sljedeće novine:

  • područje Grada Zagreba, u smislu označavanja, dijeli se na dio Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba (područje označavanja u staroj gradskoj jezgri) i ostalo područje Grada Zagreba, za koja se ulice, trgovi i zgrade različito označavaju (u pogledu dimenzija, boja i materijala ploča i pločica)
  • uvode se i drugačije dimenzije za ploče koje se postavljaju kako na zgrade, tako i na stupove, a sve u svrhu bolje preglednosti i prihvatljivijeg dizajna
  • uvode se ploče s imenom ulice ili trga koje mogu sadržavati i opis značenja imena ulice ili trga te druge dopunske informacije - dopunske ploče
  • Pravilnikom se uvodi i obveza ispisa imena ulice ili trga na pločice s kućnim brojevima.


 

Temeljem obveze propisane člankom 14. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/19) donesen je 13. prosinca 2019. Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Sl.gl. 24/19), kojim pravne odredbe glede izgleda i veličine ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima ostaju na snazi.Postojeće ploče za označavanje imena ulica i trgova i pločice za označavanje zgrada brojevima moraju se uskladiti izgledom ili zamijeniti novima najkasnije do 1. siječnja 2023. godine. sukladno Pravilniku o izmjeni Pravilnika o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19).

 

Podaci potrebni za izradu pločica s kućnim brojevima dostupni su na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, te je omogućeno preuzimanje digitalnih predložaka potrebnih za tisak pločica za sve kućne brojeve u Gradu Zagrebu.

 

Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19

Priručnik grafičkih standarda

Prikaz područja stare gradske jezgre