clanak False

Matični uredi od 5. svibnja na svojim lokacijama

30.04.2020.

O B A V I J E S T
MATIČNI UREDI GRADA ZAGREBA

Od 4. svibnja 2020. svi matični uredi Grada Zagreba rade na svojim lokacijama.

Izuzetak je matični ured CE i Središnji odsjek za matičarstvo i evidenciju birača koji nemaju prebivalište u RH koji je privremeno izmješten na lokaciju uz matični ured Medevščak, na adresi Draškovićeva 15.
 
Središnji odsjek za državljanstvo radi na novoj lokaciji Područni ured Novi Zagreb (prizemlje), Avenija Dubrovnik 12.
 
Građani svoje zahtjeve mogu uputiti elektronskom poštom, preko sustava e- građani ili odložiti u kartonsku kutiju koja se nalazi na ulazu u zgrade osim Područnog ureda Centar.
 
Svi zahtjevi biti će riješeni.
 
Obrasci se nalaze u uredima a dostupni su i na stranici www.zagreb.hr INFO/obrasci. Također na istoj stranici su i svi kontakti Sektora za građanska stanja Gradskog ureda za opću upravu.
 

Obrasci:  https://www.zagreb.hr/obrasci-iz-oblasti-maticarstva/156451
Kontakti Sektor za građanska stanja: https://www.zagreb.hr/sektor-za-gradjanska-stanja/46963