clanak False

Projekt Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu - I. faza

04.07.2017.
Nositelj projekta: Grad Zagreb
Partner u projektu: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba
Trajanje projekta: 24 mjeseca (listopad 2014. – rujan 2016.)
Operativni program: Regionalna konkurentnost 2007. − 2013.
Ukupna vrijednost projekta:  37.853.343,04 kn
Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) – bespovratna sredstva EU 35.960.675,88 kn (95%)
Proračun Grada Zagreba: 1.892.667,16 kn
Opći cilj projekta: Jačanje turističkoga potencijala grada Zagreba

Projekt Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza nastao je kao rezultat prepoznavanja potencijala i potreba za daljnjim jačanjem kapaciteta i atraktivnosti ponude ustanove. Usklađen je s ciljevima i prioritetima Razvojne strategije Grada Zagreba – ZagrebPlan.
Projektom se cilja povećati turistički i edukacijski potencijal te ponudu Zoo vrta, kao i uspostavi učinkovitijega sustava upravljanja i poslovanja ustanove.
Osim novih atraktivnih sadržaja u vidu turističke i edukativne infrastrukture s primjenom novih tehnologija, dodatnu vrijednost predstavlja i restauracija kulturne baštine unutar Zoo vrta.
Projekt će biti realiziran etapno, kako se ne bi ometalo redovito poslovanje Zoo vrta, a obuhvaća izgradnju volijere za afričke ptice, nastambe za pelikane, glavnoga ulaza za posjetitelje s infocentrom, novoga izlaza te dva nova pješačka mosta, uređenje suvenirnice s nastambom Madagaskar, izgradnju restorana s terasom, uređenje Labuđega otoka, sanaciju Lavljega mosta sa statuama lavova, sanaciju Napuljskoga ribara, izgradnja edukativnoga centra s trgom te druge planirane aktivnosti.