clanak False

Gradski prozori u prirodu (Modernizacija II)

07.12.2018.


PROJEKT – GRADSKI PROZORI U PRIRODU
Grad Zagreb je nositelj projekta „Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II“ (KK.06.1.2.02.0024), sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 1. listopada 2018., a završit će 31.12.2021. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 34.916.730,32 kn, a bespovratna sredstva su dodijeljena u iznosu od 13.982.257,30 kn.
Partneri: JU Maksimir, udruga Biom, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, udruga Vjetar u leđa. Suradnik Ustanova ZOO Zagreb.

SVRHA PROJEKTA
Implementacijom projekta Gradski prozori u prirodu jačaju se potencijali posjetiteljske destinacije grada Zagreba, parka Maksimir te krajobraza Savica temeljeni na vrijednostima održivog upravljanja prirodom i kulturnom baštinom. Spoznajama i iskustvom stečenim na ovom projektu ponudit će se modeli održivog upravljanja prirodom, očuvanja bioraznolikosti i razvoja zelene infrastrukture i u drugim gradovima u Hrvatskoj ili Europi.

CILJEVI PROJEKTA
Opći cilj projekta jest održivi društveno-gospodarski razvoj na razini Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz održivo upravljanje i korištenje prirodne baštine, očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima te razvoj zelene infrastrukture. 

AKTIVNOSTI PROJEKTA
Projektnim aktivnostima predviđena je uspostava posjetiteljske infrastrukture i programskih aktivnosti na području: (1.) parka Maksimira koji svojim položajem i posjetiteljskom infrastrukturom omogućuje prihvat velikog broja posjetitelja uz pružanje informacija i provedbu edukativnih programa o sveukupnoj urbanoj bioraznolikosti; (2.) i krajobraza Savica koji je prepoznat kao izuzetno bitno središte i izvor urbane bioraznolikosti, posebno važan za znanstvenu i stručnu zajednicu, pojedine interesne skupine te volonterima.
Navedene aktivnosti podijeljene su u slijedeće cjeline:
 • Uređenje i revitalizacija prostora oko maksimirskih jezera
 • Uređenje i revitalizacija mosta i slapišta
 • Sanacija i revitalizacija kanala prvog maksimirskog jezera s interpretacijskim centrom zaštićene faune hrvatske
 • Sanacija i revitalizacija kanala drugog maksimirskog jezera s prikazom vodenih staništa
 • Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti (uređenje i opremanje)
 • CSI – bioforenzički laboratorij (uređenje i opremanje)
Kontakt osoba: Jurica Ambrožić
 
PREDSTAVLJAMO AKTIVNOST 1 PROJEKTAUREĐENJE I REVITALIZACIJA PROSTORA OKO MAKSIMIRSKIH JEZERA
Revitalizacijom prostora uz maksimirska jezera želi se ovoj važnoj prostornoj cjelini parka Maksimir dijelom vratiti prvobitna funkcija, ali ga i adaptirati za prihvat novih funkcija ne dovodeći pritom u pitanje osnovni karakter i kvalitetu povijesnog parka i njegovih cjelina.
 • Novom mrežom pješačkih staza i uređenjem travnatih površina oko drugog jezera omogućit će se detaljnije sagledavanje prostora.
 • Uređenje šetnice uz prvo jezero, koje predstavlja najfrekventniju pješačko-prometnu komunikaciju u tom dijelu parka, podrazumijeva postavljanje multifunkcionalnih platoa tj. proširenja uz postojeće staze s dodatnim sadržajem.
 • Nova kružna ruta oko drugog jezera omogućuje povezivanje različitih odmorišnih čvorova, postojećih staza, multifunkcionalnih livada te stvaranje proširenja namijenjenog za edukaciju i informiranje posjetitelja raznih uzrasta.
 • Detaljno definiran plan sadnje različitih vrsta biljnog materijala omogućuje razradu oblikovnog koncepta koji se temelji na organskim formama i otvorenim, međusobno povezanim, multifunkcionalnim površinama koje su uklopljene u postojeću situaciju.
 • Obnova i uređenje parkovne opreme podrazumijeva postavljanje novih klupa (tip 'stari Zagreb'), koševa, stalaka za bicikle, digitalnih kioska i interpretacijsko-edukacijskih ploča.
 • Interpretacijsko-edukacijske ploče s informacijama i nazivima lokaliteta, pravilima ponašanja i sl. biti će smještene na najfrekventnijim mjestima – čvorišta, odmorišta i sl.
 • Planirana su dva multimedijalna info kioska; jedan veliki na glavnom ulazu u park te jedan mali unutar multifunkcionalnog platoa u blizini privezišta.
 • Pokraj zapadne obale prvog jezera planirano je uređenje privezišta za čamce sa ukrcajno-iskrcajnim platoom u sklopu multifunkcionalnog 'platoa' koji omogućuje pohranu opreme za čamce te prodaju karata za vožnju po jezeru.
 • Uz zapadnu i južnu obalu prvog jezera sa komunalnim priključcima (električna energija, voda) postavit će se tri nove drvene kućice koje vizualno prate nedavno obnovljenu suvenirnicu na ulazu u ZOO.


BIOLOŠKA REVITALIZACIJA MAKSIMIRSKOG JEZERA
 • Iskorištavanje postojećih mogućnosti koje pruža obala drugog jezika na adekvatan način, uz sadnju močvarnih i vodenih biljakana pojedinim lokacija te šljunak i pijesak kao podlogu, doprinosi smanjenju eutrofikacije, a ujedno osigurava adekvatnu podlogu za razvoj vodenih biljaka i životinja.
 • Postavljanje bioremedijacijskog otoka tj. umjetno oblikovanog otoka na kojem su posađene močvarne biljke pospješuje pročišćavanje vode. Osim jednostavnosti, kvalitete, visoke učinkovitosti pročišćavanja i relativno niskih troškova održavanja bioremedijacijski otok predstavlja utočište velikom broju životinjskih vrsta, pogotovo ptica koje gnijezde na tlu. Nemogućnost uznemiravanja ljudskim djelatnostima zbog udaljenosti od obale dodatno doprinosi njegovoj važnosti.
 • Nakon isušivanja jezera invazivne vrste riba će se ukloniti i napraviti će se detaljna analiza ihtiofaune. S druge strane, autohtone vrste (grgeč, bodorka, crvenperka i smuđ) privremeno će biti zbrinute. Nakon sanacija i uređenja drugog jezera one će biti vraćene. Osim navedenih ribljih vrsta, u jezero će se unijeti još 5 autohtonih vrsta riba radi popunjavanja ekoloških niša potrebnih za održivost jezerskog ekosustava: deverika, krkuša, karas, bodorka, uklija i mlađ. Grabežljivci koji će zaokružiti ovu hranidbenu mrežu su smuđ i grgeč.
 • Sanacija prvog jezera, površine 15.130 m2, koje se nalazi na jugu parka, podrazumijeva ispuštanje jezera, nakon čega će se provesti čišćenje jezera, mulja sa dna te čišćenje fuga zida. Nakon skidanja betona kape postojećeg zida i sanacije fuga i kamene obloge postojećeg zida, postavit će se betonske kape na kruni po cijeloj duljini zida, te se sanirati i urediti pokos od ruba zida do šetnice oko jezera.
 • Sanacija drugog jezera, površine 5.700 m2 i dubine od 0,5 do 1,5 m, koje se nalazi sjeverno od prvog jezera, podrazumijeva isušivanje jezera, čišćenje mulja, nanosa te uklanjanje predviđene vegetacije na rubu jezera. Nakon toga slijedi iskolčenje linije nove obale, uređenje pokosa do šetnice, humusiranje i hidrosjetva, te uređenje potoka Bliznec.
 • Na dijelu parka Maksimir koji trenutno nema komunalne infrastrukture potrebno je izvesti razvode struje i optike, te razvode vode i odvodnje uz što manje zadiranje u postojeću vegetaciju. Razvodi struje i optike omogućit će funkcioniranje digitalnih kioska, informativnih ploča, uređaja za monitoring i ostalih elemenata važnih za edukaciju i informiranje posjetitelja o parku Maksimir.
 • Tamo gdje je to moguće, postavit će se podzemni priključci koji su predviđeni za povremena događanja.
 
 
Više o mogućnostima sufinanciranja sredstvima Europskih fondova- www.strukturnifondovi.hr
 
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zagreba.