clanak False

Dobrovoljni davatelji krvi - pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

02.10.2023.

Odlukom o socijalnoj skrbi, utvrđeno je pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a  imaju dobrovoljni davatelji krvi, i to muškarci koji su krv dali trideset i više puta i žene koje su krv dale dvadeset i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi!


Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, prava socijalne skrbi ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na Obrascu.

Dobrovoljni davatelj krvi može ostvariti navedeno pravo kada su stečeni slijedeći uvjeti:

- prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu;

- ako je krv dao trideset i više puta (muškarci), odnosno dvadeset i više puta (žene);

- ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.


Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.


Zahtjevi za ostvarivanje navedenog prava podnose se na obrascima koji su dostupni u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje; u pisarnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Draškovićeva 15/III kat i na web stranici Grada Zagreba.


ZAHTJEVI SE PREDAJU u uredovno vrijeme,

ponedjeljak, srijeda, petak od 8.00 do 15.30 sati

u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje i u pisarnici Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Draškovićeva 15/III kat.

POTREBNI DOKUMENTI:

1. Zahtjev za ostvarivanje prava;

2. Potvrda Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju davanja krvi , original;

3. Obostrana preslika osobne iskaznice

4. Potvrda poslodavca - za zaposlene
    Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - za nezaposlene
    Rješenje o mirovini - za umirovljenike


OVDJE MOŽETE SKINUTI OBRAZAC