clanak False

Dobrovoljni davatelji krvi - pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

24.07.2020.

Odlukom o socijalnoj skrbi, utvrđeno je pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a  imaju dobrovoljni davatelji krvi, i to muškarci koji su krv dali trideset i više puta i žene koje su krv dale dvadeset i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi!


Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, prava socijalne skrbi ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na Obrascu.

Dobrovoljni davatelj krvi može ostvariti navedeno pravo kada su stečeni slijedeći uvjeti:

- prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu;

- ako je krv dao trideset i više puta (muškarci), odnosno dvadeset i više puta (žene);

- ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.


Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za zdravstvo.


Zahtjevi za ostvarivanje navedenog prava podnose se na obrascima koji su dostupni u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje; u pisarnici Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15/III kat   i na web-stranici Grada Zagreba.

ZAHTJEVI SE PREDAJU u uredovno vrijeme,

ponedjeljak, srijeda, petak od 8.00 do 15.30 sati

utorak i četvrtak od 8.00 - 18.00 sati

u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje i u pisarnici Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15/III kat

POTREBNI DOKUMENTI:

1. Zahtjev za ostvarivanje prava;

2. Potvrda Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju davanja krvi , original;

3. Obostrana preslika osobne iskaznice

4. Potvrda poslodavca - za zaposlene
    Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - za nezaposlene
    Rješenje o mirovini - za umirovljenike


OVDJE MOŽETE SKINUTI OBRAZAC