clanak False

Dubravkin put - uređenje šetnice i javne rasvjete

19.04.2017.

Radovima uređenja šetnice Dubravkinog puta, predhodili su radovi rekonstrukcije cca 950,00 m’ kanalizacije, koje je realizirao “Zagrebački holding” d.o.o. Podružnica Vodoopskrba i odvodnja.

U šumskom predjelu Dubravkin put, na površini cca 130 000 m², prevladava šuma hrasta kitnjaka, graba, divlje trešnje, klena, bukve i lipe. U okviru obavljanja sanitarnog sijeka, “Hrvatske šume” Radna jedinica Hortikultura, uklonila je i orezala 272 stabla u fazi odumiranja, suha, bolesna i poremećene statike. Posađeno je 66 mladih stabala autohtonih vrsta, visine 3-6 metara. Kontinuirano se planira posaditi još 700 mladih stabala.

Uređena šetnica Dubravkinog puta proteže se na cca 1850 m’, širine cca 4,00 m. S obzirom da je cijela šetnica unutar šumovitog prostora, izvedena je nova podloga i staza od sipine, koja vizualno najbolje odgovara prostoru. Dio Dubravkinog puta, od ulice Tuškanac do trafostanice cca 250,00 m’, je asfaltiran. Uz stazu ugrađeno je cca 2300 m’ betonskih kanalica sa oblucima.

Šetnica je u funkciju pješačke spojnice Cmrok – Ilica. Duž šetnice postavljeno je 35 klupa i 19 košarica za otpatke. Površine uz šetnicu uređene su dovozom i razastiranjem plodne zemlje i izvršena je hidrosjetva. Osim krajobraznog uređenja površina, na taj način spriječena je i daljnja erozija tla nastala uslijed oborina.

Uz stazu postavljeno je 12 interpretacijskih panoa kao poučna šetnica, koja posjetitelje prilikom šetnje, odmora ili razonode upoznaje sa bogatstvom raznolikosti i bitnim činjenicama flore i faune, dajući zanimljive podatke, fotografije i opise vrsta. Poučna šetnica realizirana je inicijativom, idejom i financijskom podrškom Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačke udruge Lasica.


Izgrađena javna rasvjeta Dubravkinog puta obuhvaća rasvjetu u cijeloj dužini od raskrižja s Ulicom Tuškanac do Cmroku.

Dubravkin put je prometna površina namijenjena isključivo pješačkom prometu. Služi za prolaz pješaka, ali i za rekreativnu aktivnost kao što su brzo hodanje, trčanje, vožnja biciklom i sl. Za kvalitetno odvijanje navedenog i u noćnim satima izgrađena je javna rasvjeta.

Za dobar izgled predmetnog prostora danju i noću, te uz optimalnu geometriju koja je dobivena nakon svjetlotehničkih proračuna, koji su zadovoljili postavljene kriterije, odabrani su cjevasti stupovi visine 5m postavljeni u jednostranom rasporedu uz pješačku stazu, te svjetiljke „Veliko zvono“. Ukupno je postavljeno 68 stupova. Navedeni stupovi i svjetiljke čine skladnu cjelinu primjerenu prostoru kao što je Dubravkin put. Odabrane svjetiljke su ekološki potpuno prihvatljive, odnosno ne isijavaju svjetlost u nebo. Izvori svjetlosti (žarulje) imaju visoki stupanj iskoristivosti, što uvelike pridonosi ekonomičnosti instalacije. Cijela instalacija napaja se iz tri nadzemna ormarića javne rasvjete.

Čišćenje potoka Tuškanac duž šetnice Dubravkinog puta u nadležnosti je Hrvatskih voda, koje će s radovima započet po provedbi javne nabave.PROJEKTANT: (rekonstrukcija i krajobrazno uređenje šetnice Dubravkin put):
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zrinjevac, Zagreb
PROJEKTANT: (za javnu rasvjetu):
„ELBIR“, Zagreb

IZVOĐAČ RADOVA: (rekonstrukcija i krajobrazno uređenje šetnice Dubravkin put):
„MEŠIĆ COM“ d.o.o. Zagreb
IZVOĐAČ RADOVA: (za javnu rasvjetu):
„MONTEL“, Zagreb

STRUČNI NADZOR: (rekonstrukcija i krajobrazno uređenje šetnice Dubravkin put): “ZEM NADZOR“ d.o.o. Zagreb, “PGP ŠKUNCA” Zagreb
STRUČNI NADZOR: (za javnu rasvjetu):
„RESCON“ d.o.o., Čakovec


VRIJEDNOST INVESTICIJE: 3.824.921,56 kn (bez PDV-a).