clanak False

Ljetna pozornica Tuškanac

19.04.2017.

Sanacija i rekonstrukcija postojeće ljetne pozornice Tuškanac temelji se na izvornom projektu arhitekta Kazimira Ostrogovića iz 1950.–1957., uz minimalni redizajn. U I etapi izvedena je sanacija pristupnih stubišta, pozornice i gledališta, konstrukcije i krovišta režijske kućice, sustava drenaže i odvodnje, te potkonstrukcije projekcijskog platna i nadstrešnice. 

U II etapi izvedeno je polaganje i spajanje elektroinstalacija, montaža rasvjete, sustava videonadzora, te montaža ostale opreme, montaža klupa i naslona, montaža ograda pristupnih stubišta, te čišćenje i uređenje dijela zelenih površina. 

Radovi su izvođeni uz nadzor predstavnika GZZZSKiP-a.
Pristupna stubišta su sanirana izvedbom betonske podloge, i kamenim popločenjem sivim kamenom.
Padina prilaza pozornici (prema parkiralištu) je uređena, nasuta, te zasijana travom.
Projekcijska kućica je sanirana, i to temelji, zidovi i krov koji su bili u izrazito lošem stanju.
Plato je izveden popločenjem starom opekom na betonskoj podlozi.
Prostor gledališta je bio uništen bujanjem vegetacije, te erodirao i korodirao. Zahvatom je gledalište očišćeno od vegetacije, uklonjeni su ostaci staroga gledališta, teren je poravnat te su izrađeni temelji klupa i montirane klupe s naslonom.
Prostor orkestra je očišćen od vegetacije, očišćen je postojeći sustav odvodnje, te je saniran sustav drenaže uz rub orkestra i gledališta.
Pozornica je sanirana, te je na istoj izveden betonski pod.
Nosiva konstrukcija platna je sanirana te obrađena antikorozivnom zaštitom.
Staro projekcijsko platno od cementnih ploča na trščanoj podloci je uklonjeno, te je izvedeno novo projekcijsko platno od aquapanel ploča, koje je trajnije i manje podložno utjecaju atmosferilija.
Duž cijele pozornice postavljen je moderan sustav rasvjete u bojama, gdje su upotrijebljeni različiti tipovi rasvjete za pojedine segmente pozornice (rasvjeta gledališta, rasvjeta platoa, rasvjeta pozornice, rasvjeta orkestra, rasvjeta stubišta, rasvjeta platna, rasvjeta okoliša su zasebni podsustavi, različiti po namjeni i vrsti odabranih lampi, kojima se postižu raznoliki svjetlosni efekti).
Pozornica je opremljena sustavom videonadzora. 

Brojčani parametri: 

Gledalište - od 200-ak klupa, po slobodnoj procjeni za do 500 gledatelja
Površina tribina iznosi 800 m2
Površina pozornice iznosi 160 m2
Površina orkestra iznosi 80 m2
Površina platoa iznosi 260 m2
Ukupna površina iznosi cca 1850 m2
Površina projekcijskog platna iznosi 120 m2

PROJEKTANT: „URBANE TEHNIKE“ d.o.o., Zagreb
IZVOĐAČ: „MEŠIĆ COM“ d.o.o., Zagreb
STRUČNI NADZOR: „GIM“ d.o.o., Zagreb (I etapa)
„NERING PROJEKT“ d.o.o., Zagreb (II etapa)

VRIJEDNOST INVESTICIJE:
I ETAPA: 2.127.532,62 kn (bez PDV-a)
II ETAPA: 1.440.331,55 kn (bez PDV-a)