clanak False

EU projekt Urban Regeneration Mix

28.04.2021.
PROGRAM: URBACT III
TRAJANJE: siječanj 2019.- lipanj 2021.
KOORDINATOR: Grad Lodz (Poljska)
KOORDINATOR ZA GRAD ZAGREB:
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
GRADOVI PARTNERI:
Baena (Španjolska), Toulouse (Francuska), Braga (Portugal),
Birmingham (UK), Bologna (Italija), Lodz (Poljska)
i Grad Zagreb (Hrvatska).

Cilj projekta je izrada univerzalnog seta alata za pomoć lokalnoj samoupravi na europskoj razini kojeg bi europski gradovi koristili za poboljšanje socijalnog presjeka u procesu urbane regeneracije, odnosno transformacije brownfield područja kroz aktivno involviranje i participaciju građana. Sa ukupnim trajanjem od dvije godine te iznosom financiranja 599.956,93 € odnosno za Zagreb 54.455,20 € u sklopu projekta su definirane metode, provedene aktivnosti i definirani načini kako uključiti građane te povećati njihovo sudjelovanje u procesu urbane regeneracije. U fokusu rada mreže bilo je istraživanje, prepoznavanje i primjena ključnih uspješnih čimbenika koji utječu na proces regeneracije u povijesnim područjima uzimajući u obzir navike i stavove građana.
Kroz projekt Urban Regeneration Mix istraživanja su se odnosila na područje obuhvata Bloka Badel. Tako je Grad Zagreb kroz rad na projektu te niz radionica, anketiranje, institucionalnu suradnju te participaciju građana tijekom trajanja projekta, razmatrajući primjere dobre europske prakse, došao do kvalitetnih smjernica za realizaciju javno-društvenog sadržaja projekta Blok Badel.

Ovim Vas putem pozivamo na Završno predstavljanje rezultata europskog projekta Urban Regeneration Mix, koje će se održati u petak 30. travnja 2021.
Početak je zakazan u 10 sati putem online platforme za koju ćete dobiti pristup mailom kada se prijavite putem linka: prijava_Urban Regeneration Mix. Pridružite nam se!
Više o projektu i završnom predstavljanju rezultata možete pročitati ovdje:
Urbact.eu
Urban Regeneration Mix završno predstavljanje rezultata 

Aktivnosti