clanak False

Humanitarna pomoć

10.01.2022.

Zakonom o humanitarnoj pomoći propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

Zakon o humanitarnoj pomoći (Narodne novine 102/15 i 98/19)

Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra te humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

Svrha prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je osiguravanje: zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji, opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti te mjera kojima se smanjuju ili sprečavaju moguće posljedice nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Korisnik - fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.

Humanitarna pomoć za korisnika je besplatna i ne može se nasljeđivati.


 

Za ORGANIZATORE prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći čije je SJEDIŠTE, odnosno, PREBIVALIŠTE na području GRADA ZAGREBA nadležan je:
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Kontakt:
Nova cesta 1, Zagreb, Tel:  6101 832 ili 6101 826
Fax: 01 6101 803