clanak False

Kako položiti ispit za vozača kočije

07.04.2022.
Poseban ispit za vozača kočije se polaže prema Pravilniku o posebnom ispitu za vozača kočije s programom ispita.
 
Ispit se sastoji od teorijskog (usmenog) i praktičnog dijela.
 
Teorijski (usmeni) dio ispita sastoji se od provjere poznavanja osnovnih elemenata zaprežne discipline, postupanja s konjima i zaprežnim vozilima, poznavanja zdravstvenog stanja, skrbi i dobrobiti konja,  poznavanja propisa o prijevozu kočijama, poznavanja osnovnih podataka o povijesnom razvoju Zagreba, te poznavanje kulturno-povijesnih, gospodarskih, turističkih, prometnih i drugih značajnih objekata i znamenitosti Grada Zagreba.
 
Praktični dio ispita sastoji se od provjere poznavanja prometne regulacije na određenoj ruti, primjene teoretskog znanja i ophođenja s konjima i zapregama pri čemu se osobito provjerava pravilno i sigurno ponašanje u prometu.
 
Provjera praktičnog dijela obavlja se zaprežnim vozilom (kočijom) kandidata koja zadovoljava propisane uvjete.
 
 
Prijave za ispite
Prijave za ispite podnose se u pisarnici Područnog ureda Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2.

Uz  PRIJAVU ZA ISPIT potrebno je priložiti:
 
  •  Ovjerenu kopiju važeće vozačke dozvole B kategorije,
  •  Dokaz o vlasništvu ili najmu kočije i konja,
  •  Putovnicu konja i svjedodžbu za konje koji se otpremaju iz epizootiološkog područja,
  •  Policu osiguranja putnika u kočiji
  •  Dokaz o izvršenoj uplati naknade za troškove polaganja ispita*
  •  35,00 kn upravnih pristojbi
 
 
* Naknada za troškove polaganja ispita u cijelosti iznosi 1000 kn, a samo teorijskog ili praktičnog dijela iznosi 500 kn i uplaćuje se na:
 
PRORAČUN GRADA ZAGREBA: IBAN:HR3423600001813300007
                                                
         Model: 68                                     Poziv na broj 5711-OIB