clanak False

Konačni popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva

03.05.2017.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.


Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata u vrhunskom sportu iz Proračuna Grad zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.