clanak False

Medicinska rehabilitacija članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 2023.

01.02.2023.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom temeljem Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odobrava i upućuje članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata   grada Zagreba na dvotjedno bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom.
Medicinsku rehabilitaciju ostvaruju članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište u gradu Zagrebu i kojima je potrebna medicinska rehabilitacija prema ocjeni Povjerenstva za davanje mišljenja o potrebi medicinske rehabilitacije, a na temelju medicinske dokumentacije i mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi medicinske rehabilitacije.
Povjerenstvo temeljem medicinske dokumentacije određuje u koju će specijalnu bolnicu ili lječilište član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata biti upućen.

Ukoliko član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odbije određenu specijalnu bolnicu ili lječilište ili bez opravdanih razloga odbije određeni termin za odlazak na medicinsku rehabilitaciju, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za odobravanje medicinske rehabilitacije u tekućoj godini.

Članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata se upućuju na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 14 dana, a troškove smještaja i medicinske rehabilitacije u cijelosti snosi Grad Zagreb, dok sami organiziraju i snose troškove prijevoza do specijalne bolnice ili lječilišta za medicinsku rehabilitaciju i natrag.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje medicinske rehabilitacije i liječnička potvrda mogu se preuzeti  OVDJE .
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6100-367 i 01/6100-368.

Zahtjevi za medicinsku rehabilitaciju trenutno se ne zaprimaju, a obavijest o zaprimanju zahtjeva biti će objavljena u rubrici Aktualno.
                 
Uputa o pravima ispitanika