clanak False

O Odjelu

19.04.2017.
Odjel za turizam za cilj ima informiranje i pružanje podrške građanima čiji projekti i programi svojom realizacijom aktivno doprinose rastu pozitivnih turističkih trendova prvenstveno povećanju broja dolazaka i noćenja te povećanju potrošnje  posjetitelja i turista u gradu Zagrebu. Da je Zagreb postao turistički hit i nezaobilazna destinacija pokazuje sve veći broj dolazaka stranih turista iz svih dijelova svijeta.

U posljednjih nekoliko godina Grad Zagreb bilježi intenzivan kontinuiran rast pozitivnih turističkih pokazatelja. Prema raspoloživim podacima vezanima uz broj dolazaka i noćenja turista od 2014. do 2018. godine, broj dolazaka turista se povećao za 44,66%, a broj noćenja za 56,75%. Prosječan godišnji rast dolazaka u promatranom razdoblju iznosio je 13,56% godišnje dok je broj noćenja prosječno rastao za 15,42% godišnje. 2018. godina je po pitanju turističkih dolazaka i noćenja bila rekordna godina s 1.400.201 dolazaka, odnosno 8,9% više u odnosu na 2017. godinu i 2.511.817 noćenja što predstavlja povećanje od 11% u odnosu na 2017. godinu. Najveći broj posjetitelja je došao iz Republike Koreje, Sjedinjenih američkih država, Njemačke, Italije i Kine, a zajedno imaju udjel od 26,35% u ukupnom broju dolazaka.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u promatranom razdoblju vidljiv je i snažan porast broja smještajnih objekata. Broj ugostiteljskih objekata za smještaj porastao je s 582 u 2014. godine na 935 u 2018. godini, odnosno za 60,65% dok je broj objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu porastao s 687 u 2014. godini na 2.831 u 2018. godini što predstavlja rast od 312,08%. Broj objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu se udvostručio s 10 krajem 2014. godine na 20 krajem 2018. godine. Ukupno gledano, broj smještajnih objekata na području grada Zagreba je u promatranom razdoblju porastao za 196% uz prosječan godišnji rast od 32,66%.

Broj hotela u gradu Zagrebu u promatranom razdoblju je u kontinuiranom rastu uz naglasak na hotele visoke kategorije. Prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba, u gradu Zagrebu posluju 53 hostela i 66 hotela od čega je 5 hotela kategorije 2*, 36 hotela kategorije 3*, 21 hotel kategorije 4* i 4 hotela kategorije 5*.

Zagreb je također stvorio najbolji turistički proizvod Republike Hrvatske „Advent u Zagrebu“ koji  je tri godine zaredom proglašen najpoželjnijom europskom adventskom destinacijom uz istovremenu snažnu ekspanziju kulturnih, zabavnih i sportskih događanja koji privlače posjetitelje tijekom cijele godine i koji snažno ograničavaju utjecaj sezonalnosti. 

Sve te činjenice predstavljaju izazov ali i dužnost da se turizam u gradu Zagrebu provodi organizirano i stručno. Ciljevi razvoja turizma uključuju povećanje turističke potrošnje, produljenje boravka turista,  podizanje konkurentnosti i atraktivnosti turizma Grada Zagreba, pokretanje razvojno investicijskih projekata turističke infrastrukture te edukacija i poticanje novih zapošljavanja na području turizma i ugostiteljstva.