clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 11.11.2010.-10.12.2010.

13.12.2010.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Usluga opskrbe GIS softerom
Tvrtka: GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =38.844,62 kn

Usluga održavanja sustava nadzora
Tvrtka: Insig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =19.900,08 kn

Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete Ulice Nad Lipom od Ilice do Mandaličine
Tvrtka: ELEKTROGRAĐENJE d.o.o., obrt za izvođenje geodetskih radova, Gortanova 15, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =10.000,00 kn

Izrada tehničkog rješenja javne rasvjete u Ulici Ašpergeri
Tvrtka: ELEKTROGRAĐENJE d.o.o., Gortanova 15, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =10.000,00 kn

OŠ Pavleka Miškine – Sv. Duh 24 – Zagreb, izvdeba geodetskog snimanja i izrada parcelacionog elaborata za potrebe projektiranja rekonstrukcije i dogradnje.
Tvrtka: GEODATA PROJEKT d.o.o., Anićeva 1a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =7.800,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete Spojnog puta 17-19
Tvrtka: RITEH d.o.o., M.K. Kozulić 2, 51 000 Rijeka
Cijena ponude (bez PDV-a): =8.500,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete u ulici Trnsko 23-33
Tvrtka: RITEH d.o.o., M.K. Kozulić 2, 51 000 Rijeka
Cijena ponude (bez PDV-a): =12.000,00 kn

Izrada glavnog projekta javne rasvjete u ulici R. Cimermana 42
Tvrtka: RITEH d.o.o., M.K. Kozulić 2, 51 000 Rijeka
Cijena ponude (bez PDV-a): =16.000,00 kn

Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde glavnog projekta za rekonstukciju prometnice s komunalnom infrastrukturom – odvojak ulice Poljski put 2
Tvrtka: MEĐIMURJE PROJEKT d.o.o., Zavnoh-a 33, Čakovec
Cijena ponude (bez PDV-a): =23.600,00 kn

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju odvojka Prelčeve ulice u Sesvetama
Tvrtka: MJERNIK LIMA d.o.o., Sprečka 33, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =7.900,00 kn

Izrada posebne geodetske podloge za izgradnju novog UPS-a Zavrtnica u sklopu izgradnje Branimirove ulice od ulice Zavrtnica do Heinzelove ulice
Tvrtka: GAODATA d.o.o., Anićeva 1a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =2.990,00 kn

Nabava soli sa sipinom
Tvrtka: RAZVITAK-CENTAR d.o.o., Hebrangova 20, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =8.040,00 kn

Usluga pripreme sloga za tiskanje knjige Statistički ljetopis Grada Zagreba 2010. g.
Tvrtka: GRAFOLAND d.o.o., B. Magovca 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =14.700,00 kn

Lopate za snijeg i razbijač leda
Tvrtka: RAZVITAK CENTAR d.o.o., Hebrangova 20, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =1.910,00 kn

Usluga obavljanja stručnog nadzora nad radovima dogradnje javne rasvjete
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., I. Poljski put 6/a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =65.027,00 kn

Stručni nadzor nad održavanjem sustava podizno spusnih stupića za kontrolu prolaza u Tkalčićevoj ulici i Kaptol-tržnica Dolac
Tvrtka: ELIPSA-S.Z., Radnička cesta 59, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =9.000,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole javne rasvjete u ulici Trnsko
Tvrtka: ELEKTRO GRAĐENJE d.o.o., Gortanova 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =20.000,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole javne rasvjete u ulici B. Magovca (sa parkiralištima i terasama)
Tvrtka: ELEKTRO GRAĐENJE d.o.o., Gortanova 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =20.000,00 kn
Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete Šimunčevečke ceste u Sesvetama
Tvrtka: ELEKTRO GRAĐENJE d.o.o., Gortanova 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =10.000,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole javne rasvjete u Krapinskoj ulici
Tvrtka: ELEKTRO GRAĐENJE d.o.o., Gortanova 15, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =20.000,00 kn

Nabava staklenih vrčeva i čaša za vodu s grbom Grada Zagreba
Tvrtka: SKIP, Jordanovac 19, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =7.940,00 kn

Sanacija unutarnje hidrantske mreže na OŠ Gračani
Tvrtka: IS-GRIJANJE d.o.o., Lastovska 5, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =51.556,00 kn

Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti za nekretnine na trasi rekonstrukcije Sarajevske ulice (od Ukrajinske do A. Brdarića)
Tvrtka: BOMAT PROJEKT d.o.o., Martićeva 67, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =2.380,00 kn


Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji