clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 30.10.2023. godine do 03.11.2023. godine

03.11.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE-VODOOPSKRBNI CJEVOVOD-BUDENEČKA, S. ŠATOVIĆA, SLATINSKA I LJ. GAJA, klasa: 406-05/23-003/2526
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.700,00 eura
 
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE SPORTSKOG IGRALIŠTA U OMIŠKOJ 12, klasa: 406-05/23-003/3298
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.674,85 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA-VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI KORITAČA DO K.BR. 23, klasa: 406-05/23-003/2896
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.960,00 eura
 
IZRADA ELABORATA O POSTOJEĆEM STANJU KONSTRUKCIJE DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD, PETRA ZRINSKOG 9, klasa: 406-05/23-003/2585
Tvrtka: STRUCTURING D.O.O., PUT SOVLJA 22, 22212 TRIBUNJ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.650,00 eura
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE STROZZIJEVE ULICE, klasa: 406-05/23-003/2561
Tvrtka: TRSTENIK ELEKTRONIKA D.O.O., TRSTENIK NARTSKI, ZAGREBAČKA 163, 10361 SESVETE-KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 58.171,00 eura
 
NAJAM LABUDICA, DIZALICA, AUTOLJESTVI I AUTODIZALICA ZA POSTAVU BOŽIČNIH DRVACA, klasa: 406-05/23-003/2880
Tvrtka: VELEBIT - PROMET D.O.O., INDUSTRIJSKA 5, 10370 DUGO SELO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.920,00 eura
 
KONTROLA PROJEKATA JAVNE RASVJETE GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI METALNIH KONSTRUKCIJA I ARMIRANO-BETONSKIH TEMELJNIH KONSTRUKCIJA GRAĐEVINA U 2023. GODINI, klasa: 406-05/23-003/2368
Tvrtka: STRUDES D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 77, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.790,66 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE U ULICI DERDIĆI, klasa: 406-05/23-003/2737
Tvrtka: SOLUM INŽENJERING D.O.O., II. JUŽNA OBALA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.200,00 eura
 
IZGRADNJA AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U ULICI KARAŽNIK, klasa: 406-05/23-003/2835
Tvrtka: KODEKS GRADITELJSTVO D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 65.836,00 eura
 
RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG KANALA U PRIGRADSKOJ ULICI ODVOJAK, klasa: 406-05/23-003/3161
Tvrtka: TEMEX D.O.O., LABINSKA 6, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.623,00 eura
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U TRPUČANSKOJ CESTI, klasa: 406-05/23-003/3154
Tvrtka: TEMPORIUM GRADNJA D.O.O., LJUTOMERSKA ULICA 33A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.295,35 eura
 
PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - lokacija Višegradska 8, k.č.br. 4269, k.o. Trešnjevka, klasa: 406-05/22-003/4999
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 395,00 eura
 
UGRADNJA MALOTERETNOG DIZALA ZA PRIJEVOZ HRANE U DJEČJEM VRTIĆU TREŠNJEVKA, klasa: 406-05/23-003/3585
Tvrtka: PIEL D.O.O., PUT MOSTINA 8, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39.656,84 eura
 
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA OSNOVNE ŠKOLE "NAD LIPOM", klasa: 406-05/23-003/3198
Tvrtka: MODERNI ALATI I STROJEVI D.O.O., ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.181,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE SPORTSKOG IGRALIŠTA U OMIŠKOJ 12, klasa: 406-05/23-003/3297
Tvrtka: M.V.M. ZVON D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 109, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 700,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji