clanak False

Odjel za pravne i opće poslove - III. kat

Voditeljica odjela za pravne i opće poslove - Danijela Perković: 610-0835, faks: 610-0949

E-mail: danijela.perkovic@zagreb.hr

 

- Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz rješavanja u prvom stupnju u složenijim upravnim stvarima promjene nositelja prava na zemljištu (nekretninama), sudjelovanja u izradi općih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, kadrovske poslove, vođenja pomoćnih blagajni, vođenja pomoćnih evidencija, poslove uredskog poslovanja, poslove prijevoza osoba i stvari za potrebe Ureda, pomoćno-tehničke poslove prilikom izlaska na teren i očevide, te održavanja i čišćenja radnih prostorija Ureda.

 

ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Voditeljica odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove - Romana Šmintić: tel: 610-0826

E-mail: romana.smintic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi rješavanja u prvom stupnju u složenijim upravnim stvarima promjene nositelja prava na zemljištu (nekretninama), sudjelovanja u izradi općih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslove u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, kadrovski poslovi, vođenje pomoćnih blagajni, vođenje pomoćnih evidencija te poslovi uredskog poslovanja za potrebe Ureda.

 

ODSJEK ZA POMOĆNE POSLOVE

Voditelj odsjeka za pomoćne poslove - kontakt osoba: tel: 610-0835


- obavljaju se poslovi prijevoza osoba i stvari za potrebe Ureda, pomoćno-tehnički poslovi prilikom izlaska na teren i očevide, te održavanja i čišćenja radnih prostorija Ureda.