clanak False

Ured gradonačelnika

10.01.2022.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: 610-0101, faks: 610-0063
E mail: ured.gradonacelnika@zagreb.hr

PROČELNICA: Martina Jurišić, dipl.iur.

POMOĆNICE PROČELNIKA:
mr.sc. Amira Mahmutspahić, prof.
Tel: 658 5790, faks: 658 5824
E-mail: amira.mahmutspahic@zagreb.hr

mr.sc. Nensi Radulović, prof.
Tel: 610-1062, faks: 610-0063
E-mail: nensi.radulovic@zagreb.hr

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.