clanak False

ADRESAR

07.02.2022.
STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: c. 610-1111, 610 1351658-5041
Faks: 610 1349
E-mail: strucna.sluzba.gradske.uprave@zagreb.hr
E–mail: euzg@zagreb.hr

URED GRADONAČELNIKA
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: c. 610-1111, 610-0101
Faks: 610-0063
E-mail: ured.gradonacelnika@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
Sjedište: Zagreb, Šubićeva 38
Tel:6585-232
Faks: 6585-298
E-mail: gku@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Dukljaninova 3
Tel: 658-5001610-0008
Faks: 658-5009
E-mail: uprava@zagreb.hr 
E-mail: imovinskopravniposlovi@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: c. 610-1111, 610-1339, 610-1535, 650-6519, 650-6520
Faks: 610-1399
E-mail: financije@zagreb.hr
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
Tel: C. 610-1111, 610-1194, 610-1195658-5600610-1850, 610-1840
Faks: 610-1499
E-mail: geos@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sjedište: Zagreb, Ilica 25/I
Tel: 616-6340, 616-6341460-3237
Faks: 610-0503
E-mail:obrazovanje@zagreb.hr
E-mail: sport-mladi@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO
Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 25
Tel: 460-3301, 460-3304616 6227, fax: 610 1596
Faks: 460-3322
E-mail: kultura@zagreb.hr
E-mail: mmljp@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Tel. 610-1269460-3434610-0386610-0366
faks: 610-0015
E-mail: uszboid@zagreb.hr
E-mail: zdravstvo@zagreb.hr
E-mail: branitelji@zagreb.hr
E-mail: uredzademografiju@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
Tel: c. 610-1111, 610-1169, 610-1168, 610-1560
Faks: 610-1173
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
            redarstvo@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
Tel: c. 610-1111, 610-1402
Faks: 610-1590
E-mail:upravljanje-imovinom@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a/III
Tel: c. 610-0777
Faks: 610-0858
E-mail: katastar@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
Tel: c. 610-0908, 610-1525658-5141
Faks: 610-1526
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr 

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Sjedište: Zagreb, Kuševićeva 2/II
Tel: c. 485-1444, 610-1970
Faks: 610-1896
E-mail: zastita.spomenika@zagreb.hr

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Tel: c. 610-1111, 610-0400
Faks: 610-0445
E-mail: inf.teh@zagreb.hr

STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sjedište: Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5/I
Tel: c. 610-1903
Faks: 610-1905
E-mail: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr