clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

23.02.2023.
1. Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu, FS.GZ.02.001
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
ZET d.o.o., Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
33.267.482,32 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
26.11.2021.

2. Prikupljanje,  prijevoz  i čišćenje građevnog i drugog otpada na području Grada Zagreba nakon potresa, FS.GZ.02.002
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
23.557.250,75 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
6.12.2021.

3. Izvanredno održavanje Savskog mosta, FS.GZ.02.005
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
5.191.115,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
21.02.2022.
 
4. Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti, FS.GZ.02.015
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
39.426.490,13 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
31.08.2022.
 
5. Izvanredno održavanje starog Jankomirskog mosta - zamjena prijelaznih naprava na mostu preko Save, FS.GZ.02.016
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
1.858.812,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
31.08.2022.
 
6. Izvanredno održavanje Savskog mosta, FS.GZ.02.018
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
11.497.462,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
27.09.2022.
 
7. Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama, FS.GZ.02.019
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
11.079.112,51 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
27.09.2022.
 
8. Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava-Odra, FS.GZ.02.020
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
6.548.337,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
27.09.2022.
 
9. Izvanredno održavanje prigušivača na Domovinskom mostu, FS.GZ.02.021
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
623.000,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
3.10.2022.
 
10. Sanacija objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu, FS.GZ.02.022
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
ZET d.o.o., Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
9.583.566,30 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
3.10.2022.
 
11. Izvanredno održavanje Ulice Vere Lesjak, FS.GZ.02.023
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
544.009,87 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
7.10.2022.
 
12. Propust kod Soblinca (vodotok Budenec), FS.GZ.02.024
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
165.212,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
7.10.2022.
 
13. Propust potoka Šoš na Kraljevečkoj cesti – projekt izvanrednog održavanja, FS.GZ.02.025
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
203.755,62 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
7.10.2022.
 
14. Rekonstrukcija raskrižja Grančarske ulice i ulice Šolići izgradnjom propusta – izvanredno održavanje, FS.GZ.02.026
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
171.998,18 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
13.10.2022.
 
15. Sanacija ulice Glavničica kod propusta, FS.GZ.02.027
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
246.134,38 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
13.10.2022.
 
16. Propust u ulici Prališće kod k. br. 2 – projekt izvanrednog održavanja, FS.GZ.02.028
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
87.500,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
13.10.2022.
 
17. Most u ulici Miroševičina – projekt izvanrednog održavanja, FS.GZ.02.031
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
218.268,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
27.10.2022.
 
18. Izvanredno održavanje propusta u Ulici Vida Ročića, FS.GZ.02.033
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
37.000,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
27.10.2022.
 
19. Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2, FS.GZ.02.034
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
37.437,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
27.10.2022.
 
20. Sanacija klizišta i potpornih zidova na području Grada Zagreba uslijed potresa 22.3.2020. godine, FS.GZ.02.035
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
12.022.170,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
28.11.2022.
 
21. Skladištenje i postupak oporabe građevinskog otpada na području Grada Zagreba nakon potresa, FS.GZ.02.037
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
268.358.771,38 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
6.12.2022.
 
22. Izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save), FS.GZ.02.039
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
384.000,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
16.12.2022.
 
23. Privremeno skladište Resnik, FS.GZ.02.040
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Zagrebački holding d.o.o. Ulica Grada Vukovara 41, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
34.519.339,50 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
16.12.2022.

24. Sanacija kolnika Sljemenske ceste, FS.GZ.02.042
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU 
4.931.472,88 EUR
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
30.1.2023.
 
25. Sanacija lokalnih oštećenja cestovne mreže na području Grada Zagreba nakon potresa, FS.GZ.02.043
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU 
3.497.969,08 EUR
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
6.2.2023.
 
26. Oštećenja cestovne mreže na području Grada Zagreba nakon potresa - redovno održavanje, FS.GZ.02.044
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU 
9.538.908,40 EUR
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
13.2.2023.

27. Sanacija oštećenja kolnika Aleje Matije Ljubeka, FS.GZ.02.045
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU 
2.376.904,35 EUR
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
14.2.2023.