clanak False

Pročitajte više o povijesti i obnovi Vile Pongratz

19.04.2017.
1/3


Vila Pongratz građena je kao vinogradarska vila 1868. godine, prema projektu graditelja Franje Kleina, za Jeanette Pongratz, suprugu industrijalca Guide Pongratza.
Guido Pongratz, građevinski poduzetnik, veletrgovac, industrijalac i bankar, od 1858. redovni član gospodarskog društva, kupuje 1859. godine u Mikulićima imanje od 500 jutara vinograda, voćnjaka, livada i šuma te u sklopu imanja podiže vilu čija je glavna tema bila vinski podrum. 

Graditelj Franjo Klein autor je više značajnih zgrada tog razdoblja u Zagrebu, kao npr. zgrada realke na Strossmayerovom šetalištu (danas zgrada Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda), pravoslavna crkva na 
Preradovićevom trgu, uglovnica u Mesničkoj 1, te srušena sinagoga u Praškoj ulici i hotel Caru austrijanskomu u Ilici. 

Vila je građena u duhu romantičnog historicizma, s jednokatnim stambenim dijelom, te prizemnim gospodarskim dijelom s prešnicom i vinskim podrumom. Glavno južno zabatno pročelje stambenog dijela, rastvoreno trodijelnim otvorima, flankiraju dva rizalitno istaknuta tornjića s triforama na vrhu. Zabat je dio zamišljen s kipom boga Dioniza, koji nije izveden. Gospodarski dio karakterizira korištenje opeke u detaljima. Na začelju zgrade dominira visoka kula u funkciji vidikovca građena opekom, s kamenim prozorima u obliku kruškolikih puškarnica i kruništem na vrhu. 

Vila je bila okružena hortikulturno uređenom okućnicom, čiji su glavni akcenti linearni potezi zelenila, te dijelom vrta uređenim kao voćnjak, karakteristični element krajolika i utilitarni način korištenja prostora uz ljetnikovac. 

Vila se arhitektonskom kvalitetom i romantičnom koncepcijom ističe među zagrebačkim ljetnikovcima druge polovice 19. stoljeća, koje su imućni građani podizali po slikovitim brežuljcima sjevernog dijela grada. Stoga je vila Pongratz zaštićena kao kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara, Listu nepokretnih kulturnih dobara pod reg. brojem Z-2581. 

Unutrašnjost vile je s vremenom adaptirana s obzirom da se mijenjala i namjena. Zgrada se niz godina koristila kao pučka škola, a sada kao dječji vrtić, dok sjeverni dio objekta koristi HSPD Sljeme.


OBNOVA

Na inicijativu Vijeća gradske četvrti Črnomerec, Grad Zagreb putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet pristupio je u rujnu 2008. godine radovima na sanaciji pročelja i krova vile Pongratz. 

Obnovom su obuhvaćena konzervatorsko-restauratorska istraživanja pročelja, kako bi se utvrdili konačni konzervatorski uvjeti za obnovu svih povijesnih detalja, obnova žbuke pročelja s izvedbom svih vučenih profilacija vijenaca, profilacija oko prozora i vrata, te plitke žbukane rustike, obnova krovnih ploha i svi prateći limarski radovi, izvedba stolarije prema izvornoj, uključujući okov, sanacija svih dijelova pročelja izvedenih iz opeke, te restauratorski radovi na kamenim elementima i arhitektonskoj plastici.

Projektant: CAPITAL-ING d.o.o.,
Izvođač radova: HEDOM d.o.o.,
Stručni nadzor: ANIKON d.o.o.
Konzervatorski nadzor : Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i
prirode
Radovi su započeli 01.09.2008., te kompletno završili 28.07.2010. godine.
Ukupna vrijednost izvedenih radova je 6.239.452,08 kn