clanak False

Sektor za kulturne djelatnosti i planiranje razvoja kulture

17.07.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Ilica 14

Pomoćnica pročelnice za kulturne djelatnosti i planiranje razvoja kulture- Maja Novoselec
Tel: 01 460-3455, 01 460 3301,  faks: 01 460-3322
E-mail: maja.novoselec@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja te njihovih programa, poticanja profesionalnog i amaterskog umjetničkog stvaralaštva, sudjelovanja u kulturi, međugradske i međunarodne kulturne suradnje i mobilnosti, poslovi izrade prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, provedbe javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, izrade stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te praćenja njihova rada i poslovanja, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova, poslovi suradnje i pružanje stručne pomoći ustanovama iz djelokruga Sektora te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada, poslovi vezani uz sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad ili gradske ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori, suradnju s nadležnim subjektima u području zaštite, upravljanja i korištenja donacijama koje su donirane Gradu te korištenja, prezentacije i zaštite donirane građe i zaštite objekata u kulturi, poslovi pripreme i izrade te praćenja provedbe plana razvoja kulture i akcijskih planova za provedbu mjera i aktivnosti za poticanje razvoja kulture te poslovi prikupljanja, unosa i analize podataka, te upravljanje razvojem i održavanje baze podataka o kulturnom razvitku i kulturnoj politici Grada, poslovi suradnje u izradi i provedbi razvojnih planova gradskih ustanova u kulturi, poslovi suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima u izradi prijedloga akata strateškog planiranja Grada u području kulture te pripremi i provedbi strateških gradskih projekata u kulturi, poslovi izrade stručnih izvješća i pripremanja prijedloga za usmjeravanje razvoja kulture, poslovi proučavanja i analize stanja u području kulture.


ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE I NOVE KULTURNE PRAKSE I DOSTUPNOST KULTURE
Voditeljica odjela za  interdisciplinarne i nove kulturne prakse i dostupnost kulture- Eva Brunović
Tel: 01 460-3305
E-mail: eva.brunovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje djelatnosti interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi te dostupnosti, pristupu i sudjelovanja u kulturi koje uključuje djelatnost centara za kulturu i programe kulture i umjetnosti u zajednici, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja i njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada u okviru tih djelatnosti i područja, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.


​ODJEL ZA GLAZBU, AUDIOVIZUALNU DJELATNOST I MANIFESTACIJE
Voditelj odjela za glazbu, audiovizualnu djelatnost i manifestacije- Frano Boban
Tel: 01 460-3450
E-mail: frano.boban@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje glazbene umjetnosti i audiovizualne djelatnosti, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje tih kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima, te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada u okviru tih djelatnosti i područja, poslovi vezani uz sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad ili gradske ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.


ODJEL ZA IZVEDBENE UMJETNOSTI, AMATERSKO STVARALAŠTVO I KULTURNU SURADNJU
Voditeljica Odjela za izvedbene umjetnosti, amatersko stvaralaštvo i kulturnu suradnju - Vera Šimić Jajčinović
Tel: 01 460 3458
​E-mail: vera.simic-jajcinovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje tih kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada u okviru tih djelatnosti i područja, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.

ODJEL ZA KNJIGU, VIZUALNE UMJETNOSTI, MUZEJSKU DJELATNOST I BAŠTINU
Voditelj Odjela za knjigu, vizualne umjetnosti, muzejsku djelatnost i baštinu - Veljko Mihalić
​Tel: 01 460 3312
E-mail: veljko.mihalic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje knjižnične i nakladničke djelatnosti, književnih programa, vizualne umjetnosti i muzejske djelatnosti, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje tih kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada u okviru tih djelatnosti i područja, suradnje s nadležnim subjektima u području zaštite, upravljanja i korištenja donacijama koje su donirane Gradu te korištenja, prezentacije i zaštite donirane građe i zaštite objekata u kulturi, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.

ODJEL ZA PLANIRANJE RAZVOJA KULTURE I ANALITIČKE POSLOVE
​Voditeljica Odjela za planiranje razvoja kulture i analitičke poslove - Jelena Ricov
Tel: 01 460 3448
E-mail: jelena.ricov@zagreb.hr

​- obavljaju se poslovi pripreme i izrade te praćenja provedbe plana razvoja kulture i akcijskih planova za provedbu mjera i aktivnosti za poticanje razvoja kulture te poslovi prikupljanja, unosa i analize podataka, upravljanja razvojem i održavanja baze podataka o kulturnom razvitku i kulturnoj politici Grada, poslovi suradnje u izradi i provedbi razvojnih planova gradskih ustanova u kulturi, poslovi suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima u izradi prijedloga akata strateškog planiranja Grada u području kulture te pripremi i provedbi strateških gradskih projekata u kulturi, poslovi izrade stručnih izvješća i pripremanja prijedloga za usmjeravanje razvoja kulture, poslovi proučavanja i analize stanja u području kulture, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.