clanak False

Sektor za poslove financijske operative i računovodstva - II., III. i IV. kat

22.03.2022.
Pomoćnik pročelnika za poslove financijske operative i računovodstva: kontakt osoba:
Tel: 610-1230, faks: 610-1574

- obavljaju se poslovi vezani uz likvidaturu, platni promet, blagajničko poslovanje, knjigovodstvo gradskih upravnih tijela te poslovi vezani uz analitičko knjigovodstvo pokretne imovine.

ODJEL ZA POSLOVE FINANCIJSKE OPERATIVE - II. i IV. kat
Voditeljica Odjela za poslove financijske operative - Pavka Krezo
Tel: 610-0090, faks: 610-0180
E-mail: pavka.krezo@zagreb.hr
- Obavlja poslove izvršavanja Proračuna Grada Zagreba i financijskih planova korisnika Proračuna; suradnje na izradi Proračuna Grada Zagreba, financijskih izvještaja i analitičkog računskog plana; poslove financijske i računovodstvene kontrole; ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje; praćenja tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza; otvaranja i praćenja žiro računa Proračuna Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela; vođenja kunske i devizne blagajne; pripremanja i vođenja kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata; obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka na temelju propisa i važećih akata, godišnjeg obračuna poreza, prireza i doprinosa u dijelu što se odnosi na plaće i druge dohotke, te vođenja trajne evidencije plaća i drugih dohodaka.

ODSJEK ZA LIKVIDATURU, PLATNI PROMET I BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
Voditelj Odsjeka za likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje - Ivo Ladan
tel: 610-1451, faks: 610-0180
E-mail: ivo.ladan@zagreb.hr
- Obavlja poslove izvršavanja Proračuna Grada Zagreba i financijskih planova korisnika Proračuna u dijelu što se odnosi na likvidaturu i platni promet, suradnje na izradi Proračuna Grada Zagreba, financijskih izvještaja i analitičkog računskog plana, financijske i računovodstvene kontrole, ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje, praćenja tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza, otvaranja i praćenja žiro računa Proračuna Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, vođenja kunske i devizne blagajne, te pripremanja i vođenja kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata.

PODODSJEK ZA LIKVIDATURU
Voditeljica Pododsjeka za likvidaturu - Ana Marija Milić
tel: 610-1478, faks: 610-0180
E-mail: AnaMarija.Milic@zagreb.hr
- Obavlja poslove izvršavanja Proračuna Grada Zagreba i financijskih planova korisnika Proračuna u dijelu što se odnosi na likvidaturu, suradnje na izradi Proračuna Grada Zagreba, financijskih izvještaja i analitičkog računskog plana, financijske i računovodstvene kontrole, ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje, praćenja tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza, te suradnje na razvoju programskih i aplikativnih rješenja sustava i povezivanja unutar sustava računovodstva.

PODODSJEK ZA PLATNI PROMET I BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
Voditeljica Pododsjeka za platni promet i blagajničko poslovanje: Mirjana Škalic  tel: 610-0478, faks: 610-0180
E-mail: mirjana.skalic@zagreb.hr 
- Obavlja poslove izvršavanja Proračuna Grada Zagreba i financijskih planova korisnika Proračuna u dijelu što se odnosi na platni promet, otvaranja i praćenja žiro računa Proračuna Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, vođenja kunske i devizne blagajne, pripremanja i vođenja kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata, otvaranja, unošenja i praćenja suradnika u sustavu Proračuna Grada Zagreba, suradnje s financijskim institucijama, te suradnje na razvoju programskih i aplikativnih rješenja sustava i povezivanja unutar sustava računovodstva.

ODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH DOHODAKA
Voditeljica Odsjeka za obračun plaća, naknada i drugih dohodaka: Ines Gilja tel: 610-1274, faks: 610-1089
E-mail: ines.gilja@zagreb.hr     
- Obavlja poslove izvršavanja Proračuna Grada Zagreba i financijskih planova korisnika Proračuna u dijelu što se odnosi na plaće, naknade i druge dohotke, suradnje na izradi Proračuna Grada Zagreba, financijskih izvještaja i analitičkog računskog plana, obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka na temelju propisa i važeći akata, godišnjeg obračuna poreza, prireza i doprinosa u dijelu što se odnosi na plaće i druge dohotke, vođenja trajne evidencije plaća i drugih dohodaka.

PODODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH DOHODAKA
Voditeljica Pododsjeka za obračun plaća, naknada i drugih dohodaka: Zlata Zelić  tel: 610-1274, faks: 610-1089
E-mail: zlata.zelic@zagreb.hr 
- Obavlja poslove izvršavanja Proračuna Grada Zagreba i financijskih planova korisnika Proračuna u dijelu što se odnosi na plaće, naknade i druge dohotke, suradnje na izradi Proračuna Grada Zagreba, financijskih izvještaja i analitičkog računskog plana, otvaranja, unosa i praćenja fizičkih i pravnih osoba u dijelu što se odnosi na plaće, naknade i druge dohotke, obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka na temelju propisa i važeći akata, godišnjeg obračuna poreza, prireza i doprinosa u dijelu što se odnosi na plaće i druge dohotke, izrade statističkih, poreznih i drugih izvještaja iz djelokruga Odsjeka, vođenja trajne evidencije plaća i drugih dohodaka, suradnje s Poreznom upravim i drugim državnim i financijskim institucijama, suradnje na razvoju programskih i aplikativnih rješenja sustava i povezivanja unutar sustava računovodstva.

PODODSJEK ZA ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH DOHODAKA
Voditeljica Pododsjeka za analitičko knjigovodstvo plaća, naknada i drugih dohodaka: Jelena Štefanac
Tel: 610-1225, faks: 610-1089
E-mail: jelena.stefanac@zagreb.hr
- Obavlja poslove suradnje na izradi Proračuna Grada Zagreba, financijskih izvještaja i analitičkog računskog plana u dijelu što se odnosi na plaće, naknade i druge dohotke, suradnje na izradi godišnjeg obračuna poreza, prireza i doprinosa na temelju propisa i važećih akata u dijelu što se odnosi na plaće i druge dohotke, suradnje na izradi statističkih, poreznih i drugih izvještaja iz djelokruga Odsjeka, pripreme informatičke i financijske podloge za obračun i isplatu plaća i plaća po sudskim presudama, suradnje na razvoju programskih i aplikativnih rješenja sustava i povezivanja unutar sustava računovodstva.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - II. i III. kat
Voditeljica Odjela za računovodstvene poslove: Katarina Basta Miletić  tel: 610-1230, faks: 610-1574
E-mail: katarina.basta@zagreb.hr
- Obavlja poslove vođenja knjigovodstva , knjiga nabavki i pomoćnih knjiga pokretne imovine za gradska upravna tijela prema važećim zakonskim propisima, izrade zakonom propisanih financijskih i statističkih izvještaja, te izrade konsolidiranih financijskih izvješća na razini gradskih upravnih tijela.

ODSJEK ZA KNJIGOVODSTVO
Voditelj Odsjeka za knjigovodstvo: kontakt osoba:
Tel: 610-0117, faks: 610-1574
- Obavlja poslove vođenja knjigovodstva za gradska upravna tijela prema važećim zakonskim propisima, izrade zakonom propisanih financijskih i statističkih izvještaja, te izrade konsolidiranih financijskih izvješća na razini gradskih upravnih tijela.

ODSJEK ZA ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO POKRETNE IMOVINE
Voditeljica Odsjeka za analitičko knjigovodstvo pokretne imovine: Mirjana Aljinović Vranić
 tel: 616-6297, faks: 610-1574 
E-mail: Mirjana.AljinovicVranic@zagreb.hr
- Obavlja poslove vođenja knjiga nabavki i pomoćnih knjiga pokretne imovine za gradska upravna tijela, knjiženja promjena na imovini, te izrade izvještaja o stanju i promjenama na pokretnoj imovini za gradska upravna tijela.