clanak False

Ulica Borisa Šprema

05.10.2012.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uputio je danas skupštinskom Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova prijedlog da se jedna od novih ulica u Zagrebu imenuje Ulicom Borisa Šprema:


Boris Šprem bio je istaknuti političar i pravnik koji je u političkom životu Republike Hvatske svojim djelovanjem i radom ostavio trajan i neizbrisiv trag.


Svojim je radom i predanošću na svim funkcijama koje je obavljao ostavio trajan pečat za buduće generacije, a svojom odmjerenošću i i profesionalnošću zadužio sve nas koji ćemo ga se zauvijek sjećati.

Stoga, kao trajni psomen na njega predlažem da se u Gradu Zagrebu njegovim imenom imenuje jedna od ulica.