clanak False

Zagrebački energetski tjedan

10.02.2017.
Zagrebački energetski tjedan je složeni mozaik od niza događanja s ciljem uključivanja i umrežavanja svih dionika u dugotrajan proces borbe protiv klimatskih promjena.

Organiziranje Zagrebačkog energetskog tjedna (ili organiziranje energetskog dana) jedna je od službenih obveza gradova potpisnika Sporazuma gradonačelnika s ciljem podizanja svijesti građana o učinkovitom korištenju energije te korištenju obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promjena. To je jedinstvena prilika za lokalne vlasti da aktivno uključe građane i predstavnike raznih interesnih skupina (dionike) u proces provedbe Akcijskog plana. 

Postavljeni cilj smanjenja emisija CO2 za više od 20% na cijelom području grada, ne uzimajući u obzir samo javni sektor, nego i sektor kućanstva, prometa i tercijarni sektor može se ostvariti samo ako se u proces provedbe Akcijskog plana uključe lokalne vlasti, lokalni investitori i gospodarstvenici, obrazovne i znanstvene institucije, građani i nevladine udruge. Zadaća lokalnih vlasti jest da poveća razinu uključenosti kroz učinkovitu komunikaciju svih interesnih strana. Prema tome, organiziranje Zagrebačkog energetskog tjedna predstavlja mogućnost međusobne interakcije s potrošačima i gospodarskim subjektima na vlastitom teritoriju, te idealnu priliku za promociju energetske održivosti grada.

Grad Zagreb je jedan od prvih europskih gradova koji je pristupio inicijativi Sporazum gradonačelnika i time pokazao odlučnost u ostvarenju zadanih ciljeva.

Poruka sudionika energetskog tjedna "Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!" je poziv na zajedničko djelovanje u interesu održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa za sve buduće generacije.

Više informacija o Zagrebačkom energetskom tjednu