clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

24.07.2023.

- Pojedinačni izvršitelji (viši upravni referent za obrazovanje u Odjelu za upravno -pravne poslove)
Tel: 01 658-5778

Vodi jednostavniji upravni postupak do donošenja rješenja o: odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole i primjerenog programa osnovnog  obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, privremenom oslobađanju od školovanja i ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog  obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vodi propisane očevidnike i izdaje uvjerenja na temelju očevidnika., vodi propisane očevidnike i izdaje uvjerenja na temelju očevidnika, osigurava provedbu plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzima mjere protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršava obveze, surađuje sa školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama u rješavanju pitanja školovanja učenika s teškoćama, nazoči sjednicama i koordinira radom Stručnog povjerenstva Ureda na području gradske četvrti rada, obavlja poslove u vezi s davanjem školskog prostora i opreme na privremeno korištenje sukladno gradskom programu javnih potreba u obrazovanju, prati stanje u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke za izradu informacija i drugih stručnih materijala iz djelatnosti te obavlja i druge poslove koji mu se odrede.    

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.