clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

03.01.2022.

- Područni odsjek Novi Zagreb (za matični ured Lučko i Odra)
Voditeljica Područnog odsjeka Novi Zagreb: Ljubica Šarić
Tel: 658-5528, faks: 658-5530

Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih).

- Područni pododsjek Novi Zagreb
Voditeljica Područnog pododsjeka Novi Zagreb - Jelica Damjanović Smoljo: Tel: 658-5555, kućni 129
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva).

Pismohrana (arhiva)

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.


Četvrti područni odsjek (za PU Novi Zagreb)
Voditeljica Četvrtog područnog odsjeka: Marija Čermak
Tel: 658-5638, faks: 658-5651
E-mail: marija.cermak@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.