clanak False

Informacije o provedbi Programa Gradskog ureda za zdravstvo

19.04.2017.

 
Grad Zagreb u 2008. godini pokrenuo je jednu od najvećih i najzahtjevnijih javnozdravstvenih akcija prevencija raka vrata maternice edukacijom i cijepljenjem četverovalentnim HPV cjepivom koje štiti od zaraze HPV tipova 6 ,11,16 i18.
U 2008. godini smo na razini Grada omogućili cijepljenje djece branitelja i socijalno ugroženih obitelji. Sukladno odluci Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju infekcije HPV-om u 2009.,2010., 2011. godini Programom su obuhvaćeni roditelji i učenici 7. razreda osnovnih škola na području Grada Zagreba, a školske godine 2012./2013. te ove školske godine 2013./2014. Programom su obuhvaćeni roditelji i učenici 8. razreda. Ovu vrlo važnu, javnozdravstveno značajnu i besplatnu akciju provode liječnici specijalisti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo «Dr. Andrija Štampar». Naglasak Projekta je na edukaciji roditelja i djece putem roditeljskih sastanaka. Prije cijepljenja prvom dozom cjepiva provodi se i obavezno informiranje roditelja i učenika o svim spoznajama o cjepivu. Dobrovoljno cijepljenje provodi se u ambulantama nadležnih školskih liječnika.

Na opravdanost provedbe Projekta ukazuju i najnoviji rezultati međunarodnog istraživanja „Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi”(HBSC) 2009/ 2010. godine, koji ukazuju da je u Hrvatskoj u 2010. godini registrirano nešto manje djece u dobi od 15 godina koja su bila spolno aktivna, a u odnosu na zadnje istraživanje koje je provedeno u 2006. U Gradu Zagrebu je nešto manje dječaka i nešto više djevojčica izjavilo da je već imalo spolni odnos. No udio zagrebačkih srednjoškolaca, koji izjavljuju da su započeli spolnu aktivnost, u odnosu na ostale europske zemlje nije alarmantan i sve aktivnosti u vezi sa spolnim odgojem, zaštitom reproduktivnog zdravlja i aktivnim pristupom mladima i spolnosti treba nastaviti i unaprijediti. Uporaba kondoma među zagrebačkim dječacima kao i u Hrvatskoj u cjelini je viša za 4%, dok su zagrebačke djevojčice izjavile da su nešto rjeđe rabile kondom pri posljednjem spolnom odnosu (79% - 74%). Nesigurne metode kao prekinuti snošaj ili „sigurni“ dani zastupljene su podjednako, a zabrinjavajuće je da je svaka četvrta djevojčica u Zagrebu, iako vjerojatno svjesna rizičnosti spolnih odnosa, izjavila da ona i partner nisu upotrijebili nikakvu zaštitu. Lakomislenost i osjećaj lažne sigurnosti koji su svojstveni adolescentima u svim rizičnim ponašanjima, pa tako i u spolnim odnosima, mogu imati dalekosežne posljedice. (Slika 2. rezultati međunarodnog istraživanja „Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi”(HBSC) 2009/ 2010. godine.


Stoga valja inzistirati na području edukacije i osiguranju zaštite reproduktivnog zdravlja kao i omogućavanju razvoja savjetovališta za reproduktivno zdravlje te uvođenju redovitog cijepljenja protiv infekcije humanim papiloma virusom.

Gradski ured za zdravstvo dugi niz godina prati sva istraživanja vezana uz ponašanja mladih, a u cilju planiranja novih mjera .

Ovom javnozdravstvenom akcijom želimo naglasiti da edukacijom, odgovornim zdravstveno prihvatljivim ponašanjem i cijepljenjem možemo iskorijeniti rak vrata maternice i u budućnosti spriječiti smrtnost žena od ove zloćudne bolesti. Za čitave generacije djevojčica, koje se danas cijepe, budućnost će biti puno kvalitetnija!
Zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja ciljne populacije je jedna od prioritetnih zadaća Gradskog Ureda za zdravstvo.
Pozivamo zato roditelje da se odazovu ovoj akciji te da zajedno učinimo sve što možemo za zdraviju budućnost nas i naše djece.

Više o aktivnostima cijeplenja na www.zagreb.hr; www.stampar.hr