clanak False

Javni natječaji

15.04.2016.

Javni arhitektonski natječaj za  izradu idejnog arhitektonskog rješenja Stambeno poslovne građevine u Zagrebu, Medulićeva ulica br. 12
Javni natječaj za izradu idejnog rješenja stambene građevine u Zagrebu na k.č.br. 4838/1, k.o. Trešnjevka
Javni natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje stambeno-poslovne građevine kneza Branimira – kneza Borne u Zagrebu


Javni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja tematskog parka Hrvatska u malom u Zagrebu

Ocjenjivački sud je na 5. sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine, prema čl. 17. st. 2. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, donio Odluku o nezadovoljenju utvrđenih kriterija za sve pristigle radove.