clanak False

O Odjelu

19.04.2017.
U Odjelu za investicije obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz izradu planova investicijskih projekata Grada po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP), pripremu i realizaciju investicijskih projekata po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP), usklađivanje planova investicijskih projekata sa financijskim mogućnostima Grada, usklađivanje i kontroliranje planova investicijskih projekata s investicijskim projektima trgovačkih društava u vlasništvu Grada, praćenje investicijskih projekata i određivanja prioriteta investiranja, informiranje o stanju na tržištu kapitala i o zainteresiranosti banaka za financiranje investicijskih projekata te odabir financijskog posrednika odnosno investicijske banke, predlaganje i provođenje mjera u cilju poticanja ulaganja i privlačenja stranog  kapitala, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, upravljanje projektima financiranim iz EU fondova, davanje mišljenja u postupku izrade prostornih planova, procjenu štete od elementarnih nepogoda, pružanje stručne pomoći Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu, pripremanje odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na  predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odjela.