clanak False

Zakonska regulativa

13.03.2017.
ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI
  • Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12 i 152/14)
  • Zakon o koncesijama (Narodne novine 143/12)
  • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04 - čl. 65. st. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju)
  • Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine 96/98)

GRADSKI PROPISI
  • Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13)
  • Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13)
  • Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10 i 20/10)