clanak False

Odjel za financijske poslove - IV. kat

01.01.2022.
Voditeljica odjela za financijske poslove - Ana Kljenak: tel: 610-1432, faks: 610-1591
E-mail:ana.kljenak@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu zahtjeva za osiguranje financijskih sredstava u proračunu Grada, izradu proračunske potrošnje Ureda, evidentiranje i registraciju svih sklopljenih ugovora iz djelokruga Ureda, stručni poslovi analitičkog praćenja prihoda Grada po tim ugovorima, naplate tih prihoda, prikupljanja financijske dokumentacije i izrade financijskih analiza zbog pokretanja postupaka sudske zaštite i prisilne naplate potraživanja Grada, poslovi pružanja informacija gradskim zastupnicima o naplati prihoda, dostavljanja dokumentacije odjelima Ureda potrebne za učinkovito zastupanje Grada u sporovima prisilne naplate prihoda.