clanak False

Popis poslovnih subjekata za nadoknadu uplaćene zakupnine za vrijeme obnove ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44

16.06.2016.
Gradonačelnik Grada Zagreba 13.  lipnja 2016. donio je Zaključak o utvrđivanju Popisa poslovnih subjekata za nadoknadu uplaćene zakupnine za vrijeme obnove Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44, KLASA: 306-02/16-02/272 URBROJ: 251-03-02-16-2.
Poslovnim subjektima s Popisa nadoknada će se isplaćivati mjesečno nakon što Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo dostave dokaz o uplati mjesečne zakupnine (izvod poslovne banke).
Dokazi o uplati uplaćene mjesečne zakupnine mogu se dostaviti putem e-maila: gospodarstvo@zagreb.hr, poštom na adresu: Gradski ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb ili predati u pisarnicu gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1.Popis poslovnih subjekata za nadoknadu uplaćene zakupnine za vrijeme obnove ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44 možete vidjeti ovdje.

REZULTATI