clanak False

Rezultat natječaja za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje iz mjere „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ - za 2015.

19.04.2017.
Obavještavamo Vas da je Gradonačelnik Grada Zagreba  prihvatio prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora za samozapošljavanje za 2015. i donio Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za samozapošljavanje:

3. prosinca 2015. Klasa: 306-02/15-02/1180, Urbroj: 251-03-02-15-2 -  LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

25. studenoga 2015. Klasa: 306-02/15-02/1133, Urbroj: 251-03-02-15-2 - LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

11. Studenoga 2015: Klasa: 306-02/15-02/1088, Urbroj: 251-03-02-15-2 - LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

12. listopada 2015.: Klasa: 306-02/15-02/985, Urbroj: 251-03-02-15-2 - LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 23. srpnja 2015.: Klasa: 306-02/15-02/243, Urbroj: 251-03-02-15-2 - LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE


prema kojoj se nezaposlenima s Liste odobrava potpora u iznosu 25.000,00 kuna.

Odobrena potpora doznačit će se na transakcijski račun poslovnog subjekta nakon što se dostavi dodatna dokumentacija te potpiše ugovor s Gradom Zagrebom.
U tom se smislu nezaposleni s Liste pozivaju da u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o odobrenoj potpori dostave Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Trg Stjepana Radića 1, soba 106 i 109, dodatnu dokumentaciju ovisno o obliku registracije poslovnog subjekta:

• za trgovačko društvo:

1. dokaz o registraciji trgovačkog društva (preslika rješenja)
2. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-2007
3. presliku ugovora s poslovnom bankom o otvaranju poslovnog transakcijskog računa
4. dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
5. bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca
6. preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Grada Zagreba

• za obrt:

1. dokaz o registraciji obrta (preslika rješenja)
2. presliku ugovora s poslovnom bankom o otvaranju poslovnog transakcijskog računa
3. dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
4. bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca
5. preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Grada Zagreba


• za slobodno zanimanje:

1. dokaz o pravnom statusu (rješenje, potvrda ili uvjerenje za obavljanje djelatnosti)
2. presliku ugovora s poslovnom bankom o otvaranju poslovnog transakcijskog računa
3. dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i dokaz o prijavi na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
4. bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca
5. preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Grada Zagreba

Molimo da prilikom dostave dokumentacije ponesete pečat.
Ugovor s Gradom Zagrebom potpisat će se nakon što se dostavi potrebna dokumentacija. Ukoliko se ista ne dostavi u navedenom roku od dana primitka obavijesti, smatrat će se da je nezaposlena osoba odustala od zahtjeva.

REZULTATI