clanak False

Potvrde i uvjerenja

01.09.2021.

Gradski ured za katastar i geodetske poslove na zahtjev stranke izdaje potvrde i uvjerenja o činjenicama upisanim u katastarski operat. Tako se u ovom Uredu može podnijeti zahtjev za izdavanje različitih sumarnih podataka o činjenicama upisanih u posjedovne listove, za izdavanje potvrda i uvjerenja o osobama upisanim u katastarski operat, izdavanje potvrda i uvjerenja o tehničkim podacima iz katastarskog operata, identifikacije katastarske čestice i dr.

Za potvrde i uvjerenja prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Za poslove izrade uvjerenja kojima se povijesno iskazuju promjene o česticama ili upisanim osobama naplaćuje se naknada po stvarno utrošenom satu rada sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a iznosi:

 
NAZIV POSTUPANJA NAKNADA PO
ZAPOČETOM SATU
Izrada povijesti promjena na katastarskoj čestici 30,53 eura
Identifikacija katastarskih čestica prema zemljišno knjižnom stanju 6,64 eura
Identifikacija katastarskih čestica prema prethodnoj katastarskoj izmjeri 6,64 eura